Praktische Informatie (ANBI)

Praktische Informatie

De volgende onderwerpen kunnen via deze pagina gevonden worden:

 

 

 

 

Doelstelling

Stichting Bisschop Bekkers is opgericht om de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand te verbeteren. Vooral in delen van de wereld waar de zorg niet zo goed op orde is als hier in West-Europa is het vaak nog nodig dat stichtingen en organisaties een bijdrage leveren om ook deze mensen een kans te geven op een beter leven.

SBB probeert hierin ook haar steentje bij te dragen met een heel specifieke aanpak. Doordat SBB onafhankelijk is van grotere organisaties en op kleine schaal meehelpt aan lokale projecten kan concreet hulp worden aangeboden. De steun die SBB dan ook biedt is vaak aan kleinere projecten die al compleet uitgedacht zijn maar waarbij alleen nog financiële drempels overwonnen hoeven te worden.

Hier komt vervolgens SBB aan bod. Aanvragen komen binnen en wanneer door het bestuur besloten wordt om een project daadwerkelijk te helpen, wordt zo snel mogelijk het geld overgemaakt zodat meteen gestart kan worden. Aangezien de meeste projecten dus vaak al in de startblokken staan, wordt ook snel voortgang geboekt. Dit maakt het zo mooi om bij te dragen aan deze kleinschalige, lokale projecten.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de precieze aanpak van SBB, klikt u op de volgende link: Wie zijn wij?

Om zelf uw steentje bij te dragen om SBB de mogelijkheid te bieden nog veel meer mensen te hebben, kijkt u dan op de volgende pagina: Doneren

 

ANBI

SBB is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit geldt dus ook voor alle donaties en giften gedaan aan Stichting Bisschop Bekkers.