Stichting Sjaki-Tari-Us

Contactpersoon: Mevrouw Veenvliet

 

Stichting Sjaki-Tari-Us zet zich op het Indonesische eiland in om kinderen met een verstandelijke beperking een toekomst te geven waar zij recht op hebben. Dit doet Sjaki-Tari-Us onder andere door het geven van speciaal onderwijs. Door de exponentiële groei van leerlingen is de huidige lokatie te krap geworden om aan alle leerlingen fatsoenlijk onderwijs te kunnen geven. Daarbij zijn de huidige faciliteiten verouderd en beperkt en daarom wil Sjaki-Tari-Us in samenwerking met lokale partner Bali Hati Foundation een nieuw multifunctioneel schoolgebouw realiseren.

Kinderen met een verstandelijke beperking op Bali worden slecht geaccepteerd. Door gebrek aan kennis over en bekendheid met verstandelijke beperkingen, weten mensen niet waarom deze kinderen zich anders gedragen. Daarnaast worden vanwege religieuze redenen het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking gezien als straf voor wangedrag van de (voor)ouoders. Dit zorgt voor veel schaamte bij de ouders richting de buitenwereld.

Op Bali kent met speciaal onderwijs voor kinderen vanaf 7 tot ongeveer 14 jaar. Echter worden de meeste kinderen afgewezen voor dit onderwijs, omdat ze een te laag niveau hebben of te moeilijk gedrag vertonen. Sjaki-Tari-Us vindt dat een kind met een verstandelijke beperking zijn/haar eigen kwaliteiten heeft en net zoveel recht heeft om zichzelf te zijn, als ieder ander kind. Ze zijn niet minder, maar anders begaafd en mogen ook deelnemen aan de samenleving als een gelijkwaardig mens. Vanuit hun visie dragen zij uit dat ieder kind, tiener en jongvolwassene met een verstandelijke beperking met de juiste begeleiding en onderwijs in staat is zich te ontwikkelen. Hiervoor moeten echter wel de randvoorwaarden op orde zijn en dit is het punt waarop Sjaki-Tari-Us momenteel in wil haken.

Bij SBB is een aanvraag binnengekomen met de vraag of bijgedragen wil worden aan twee klaslokalen en recreatievoorzieningen voor het nieuwe schoolgebouw voor ongeveer 80 kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar. Het nieuwe schoolgebouw zal komen te bestaan uit 4 klaslokalen, een speelruimte, douche/toiletten en een keuken.

Naast het bieden van onderwijs aan meer kinderen en met betere faciliteiten betekent de realisatie van het nieuwe schoolgebouw nog wat anders. Het is namelijk een grote stap voorwaarts in de integratie van kinderen met een verstandelijke beperking op Bali. De school komt namelijk te staan op een lokatie waar momenteel al een kleuterschool en lagere school operationeel zijn. Door al deze leerlingen bij elkaar te zetten en gebruik te laten maken van elkaars faciliteiten ontstaat er een unieke mogelijkheid met het oog op integratie en uiteindelijke samenwerking en erkenning van deze achtergestelde kinderen.

Tevens zal het nieuwe schoolgebouw ingezet gaan worden voor verschillende vrijetijdsactiviteiten en als een plek waar trainingen gegeven zullen worden om ouders te helpen bij de opvoeding en begeleiding van hun kind met een verstandelijke beperking.

 

Het initiatief van Sjaki-Tari-Us sluit precies aan bij de doelstellingen van Stichting Bisschop Bekkers en daarom zal met plezier financiële hulp geboden worden aan de bouw van dit nieuwe schoolgebouw!

 

Voor meer informatie over dit prachtige project, neemt u een kijkje op hun eigen website: www.sjakitarius.nl

Voor meer foto's, klikt u hieronder op het fotoboek:

Fotoboek Stichting Sjaki-Tari-Us