Stichting ADESA

Contactpersoon: De heer Broeders

 

Asociación de Desarrollo de la Educación y la Salud – ADESA is een non-profit organisatie opgericht in 1986 met als doel een helpende hand te bieden aan minderbedeelden in Peru. ADESA heeft twee grote projecten ontwikkeld in de sloppenwijken ten noorden van de hoofdstad Lima (Comas en Ancon). Deze projecten zijn gericht op educatie en gezondheidszorg, twee essentiële pijlers voor de ontwikkeling van een land volgens ADESA. In hun projecten besteden zij extra aandacht aan kinderen met een beperking, want helaas wordt er voor hen vanuit de regering weinig hulp geboden.

Het medisch centrum ADESA is gelegen in Año Nuevo, een sloppenwijk in het district Comas. Gedurende de jaren ‘90 was er sprake van een grote migratiestroom richting Lima en een groot aantal van deze migranten vestigden zich in de Cerros (stoffige bergen rondom Lima) van Comas waar ze hun eigen onderkomen bouwden. Veel mensen in dit district hebben weinig financiële middelen en kunnen geen gezondheidszorgverzekering veroorloven. In het medisch centrum ADESA wordt gezondheidszorg geboden aan personen met en zonder zorgverzekering tegen een symbolische prijs. Ze bieden tevens rehabilitatieprogramma’s voor kinderen met een beperking. Deze programma’s zijn drieledig: dagelijkse fysiotherapie, logopedie en leerzame workshops. Dit programma wordt met veel professionaliteit en liefde uitgevoerd. De kinderen met een beperking en hun ouders komen met veel plezier naar het medisch centrum en voor hen gaat de zorg verder dan alleen gezondheidszorg. Het medisch centrum is een sociaal trefpunt waar nuttige informatieavonden worden georganiseerd over onder andere gezonde voeding en de preventie van TBC en waar festiviteiten plaatsvinden.

Als gevolg van een inspectie van het Ministerie van Gezondheid dienen zij nu echter drie scheidingswanden te plaatsen in de ruimte waar een groot deel van de therapieën plaatsvindt. De reden hiervoor is dat ADESA de privacy voor de kinderen dient te garanderen. Als zij niet voldoen aan de vereisten van het ministerie moet het programma helaas stoppen en kunnen zij de kinderen niet meer hun nodige therapieën bieden. Als kleine NGO heeft ADESA echter te weinig middelen om het plaatsen van drie aluminium scheidingswanden met schuifdeuren zelf te financieren. Daarvoor vragen zij dan ook de financiële steun van SBB, die wij graag bieden.

 

Stichting ADESA heeft ook een eigen site met meer informatie over haar projecten: www.friendsofadesa.org

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting ADESA