Special Needs Education in Masindi District

Contactpersoon: De heer Broeders

 

Voluntary Service Overseas is een organisatie die vrijwilligers stuurt naar projecten voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten in het buitenland. Special Needs Education is een van die projecten. Het project is geplaatst in Masindi, Oeganda, om het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op een hoger niveau te brengen.

In juli is SBB gevraagd om een bedrag te doneren voor het inrichten van resourcecenters en het scholingsprogramma. Dit geld wordt dan besteed aan resourcecenters en een bijscholingsprogramma.

Het Masindi District is namelijk onderverdeeld in 3 counties, 3 verschillende gebieden. Een van die gebieden heeft een resourcecenter, een goed ingericht lokaal met ontwikkelingsmateriaal en leermiddelen voor kinderen met een visuele of een auditieve beperking. Met het gedoneerde geld wordt in de andere 2 counties ook een resourcecenter gebouwd met voldoende leer- en ontwikkelingsmaterialen voor deze kinderen.

Maar met goed ingerichte lokalen heb je nog geen kenniscentrum. Om dat te bereiken is een deel van het bedrag ook voor een uitgebreid scholingsprogramma om genoeg leraren, coördinatoren, plaatsvervangers en fysiotherapeuten bij te kunnen scholen. Vervolgens gaan deze mensen dan ook weer andere mensen bijscholen, waardoor uiteindelijk alle scholen in de 3 gebieden bereikt kunnen worden en genoeg leerkrachten hebben. SBB gaat dit project dus steunen en helpen ontwikkelen.

 

oeganda foto

 

Dit programma wordt nog meer uitgebreid. De kinderen zullen zich gaan bekwamen in een van de volgende vakgebieden, zodat zij niet afhankelijk blijven van hun familie:

  • Pluimvee
  • Groenteteelt
  • Kleding
  • Fietsenreparatie

Er is voor deze vier vakgebieden gekozen omdat het gebieden zijn die kinderen/jongeren met een verstandelijk beperking met een beetje oefening en hulp zeker 'aankunnen' en omdat dit vakgebieden zijn waar in Oeganda veel vraag naar is. Hier is natuurlijk ook materiaal voor nodig en SBB steunt ook dit deel van het project, zodat deze kinderen zich ook later kunnen redden.

 

Klik op de link hieronder voor het fotoboek:

Special Needs Education in Masindi District