Stichting Rising Stars

Contactpersoon: De heer Akkersdijk

 

Stichting Rising Stars is een stichting in Offinso, Ghana. Zij zet zich in voor het scheppen van mogelijkheden voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Dit doen zij door geld in te zamelen voor verbetering van de leefomstandigheden en het overbrengen van kennis en vaardigheden aan deze mensen.

 

logo rising stars

 

  1. Initatieffase 2005-2008

Margaret Adutwumwaa ontwikkelt het plan om een Zorgboerderij te realiseren voor kinderen met een verstandelijke beperking in haar dorp Offinso. Zij krijgt voor dit plan steun bij haar familie, in haar netwerk, bij de gemeente Offinso en bij de toevallige ‘passanten’ Jaap en Henny Matser uit Nuenen. Het concept is herkenbaar , lijkt simpel en is in Ghana uniek: een gemengd boerenbedrijf starten op een groot stuk land en de netto opbrengst besteden aan de kosten van de zorg. De kinderen kunnen te zijner tijd naar vermogen een bijdrage  leveren aan de activiteiten in de boerderij. Margaret vindt het op haar weg liggen om in 2006 gewoon en informeel te beginnen met dagopvang in haar eigen huis en later in een gebouwtje in de tuin van een ouderpaar. De gemeente reserveert op haar verzoek alvast een perceel van 3 hectare midden in een nieuw te ontwikkelen wijk aan de rand van Offinso. Al snel is het nodig om een oud huis in Offinso te huren, waarin op enig moment in 2007 15 kinderen door 8 Ghanese vrijwilligers worden opgevangen.

Op advies van de familie Matser worden in 2006-2007 twee partnerstichtingen opgericht: NGO Kings and Queens in Offinso en Stichting Rising Stars in Nuenen. Afgesproken wordt om eerst te gaan werken aan kwaliteit, continuïteit en verwerving van middelen.

In december 2008 overlijdt Margaret plotseling op 58-jarige leeftijd.

 

  1. Voorbereidingsfase 2008-2010

De besturen en families besluiten om samen door te gaan en het plan te realiseren, stap voor stap. Investeringen in de zorg en begeleiding, betaling van de vrijwilligers en investeringen in meubilair worden gerealiseerd.

Daarna starten in 2009 onderhandelingen over aankoop van de beoogde 3 hectare. Na prijsverlaging door de paramount chief betaalt Rising Stars in februari 2010 € 8.000,- aan NGO Kings and Queens en sluiten zij de  koop. Alle transacties met de gemeente worden afgewikkeld en de grond wordt overgedragen. NGO Kings and Queens produceert in 2010 een projectplan met globale meerjarenbegroting, een businessplan voor de boerderij en een begroting voor de bouw van het eerste huis.

 

  1. Uitvoeringsfase 2011-2016

De uitvoering begint tijdens het jaarlijkse werkbezoek van Jaap en Henny Matser in januari-februari 2011 en in aanwezigheid van verschillende vrijwilligers uit Nederland: de helft van het terrein wordt geëgaliseerd; een bord met aankondiging van de bouw geplaatst; een bouwteam geformeerd en overleg over de eerste stappen en begrotingen afgerond. Rising Stars houdt de meerjarenplanning en –begroting bij en gaat de fondsenwerving intensiveren en uitbreiden. De uitdaging wordt nu om de complete Zorgboerderij binnen maximaal 5 jaar te realiseren.

In januari-februari 2012 waren Jaap en Henny weer aan het werk in het project en is het eerste huis voor 10 kinderen en 3 begeleiders afgemaakt. Ook is er water aangeboord in de grond: van levensbelang voor de zorgboerderij.

In 2011 en 2012 is gewerkt aan de afvoer van vuil water, de opvang van regenwater en de aansluiting op de elektriciteit van het dorp. Nu is het tijd om te gaan investeren in de inkomenverwervende boerderij op deze locatie.

Ook hiervoor biedt SBB de steun die nodig is, namelijk door het financieren van de voorbereiding van de bouwgrond, het plaatsen van hekken, watervoorziening en een septic tank. Op deze manier zal de zorgboerderij weer een stapje dichter bij complete zelfstandigheid en onafhankelijkheid komen.

 

In het jaar 2016 bestond Rising Stars 10 jaar! Vanwege dit heugelijke feit hebben zij een film gemaakt waarin zij laten zien wat Rising Stars in 10 jaar allemaal bereikt is. De link naar dit filmpje (op Facebook) vindt u hier: Filmpje 10 jaar Rising Stars

 

Stichting Rising Stars heeft ook een eigen website: www.rising-stars.nl

De laatste nieuwsbrief van Stichting Rising Stars kunt u hier lezen: nieuwsbrief Stichting Rising Stars

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Rising Stars