Geschiedenis

Bisschop Bekkers

Wilhelmus Marinus Bekkers (1908-1966) was als bisschop van ’s-Hertogenbosch een bekende Nederlander. Dat dankte hij aan zijn grote talent om, met name via het toen nieuwe medium televisie, helder en warm over de noden van zijn tijd te spreken. Zijn wapenspreuk was Caritas pro armis, oftewel ‘met liefde als wapen’. Bisschop Bekkers had veel aandacht voor kwetsbare mensen, zoals mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders. Zijn vroege overlijden in 1966 schokte Nederland.

Op de avond na zijn begrafenis besloot een aantal van zijn persoonlijke vrienden tot de oprichting van de Stichting Bisschop Bekkers. Met een landelijke televisie-uitzending, gepresenteerd door Mies Bouwman, werd ruim zeven miljoen gulden (3,2 miljoen euro) opgehaald. De actie werd bekend als de ‘Emmertjesactie’.

In de eerste jaren van het bestaan van de Stichting Bisschop Bekkers werden in eigen land talrijke dagverblijven, korte- verblijftehuizen en projecten voor vroegtijdige onderkenning en gezinshulp financieel ondersteund. Vanaf 1980, toen bleek dat de zorg in Nederland naar behoren was georganiseerd, verschoof de aandacht van de stichting naar verstandelijk gehandicapten en mensen met een ontwikkelingsachterstand in de Derde Wereld.

 

Bisschop Bekkers

Bisschop Bekkers is bekend geworden door zijn modernistische opvattingen in verschillende morele kwesties. Volgens Bekkers moest de Kerk niet een strenge moraal voorschrijven, maar tegemoet komen aan de behoeften van de gelovigen.

 

In het kader van het jubileum van Stichting Bisschop Bekkers is een interview met de huidige voorzitter gehouden over de geschiedenis van Bisschop Bekkers. Hierin is onder andere ook oud beeldmateriaal te zien van die inspiratiebron voor onze stichting. Dit filmpje kunt u hieronder bekijken: