Scoala-internat Hîncesti

Contactpersoon: De heer Broeders

 

In juni 2012 bracht dhr. Broeders een bezoek aan een schoolinternaat voor kinderen met een meervoudige beperking. Dit schoolinternaat bevindt zich in Moldavië. Hij was hier op bezoek na zijn reis naar de stichting Pasarea Alba. Tijdens dit bezoek is hij ontzettend geschrokken van de staat waarin de keuken zich bevond in het schoolinternaat. Sinds de scheiding van Rusland was daar niets meer aan gedaan en deze kon dus wel een opknapbeurt gebruiken. Daarom is een aanvraag ingediend voor de complete renovatie van de keuken zodat de kinderen weer van maaltijden voorzien kunnen worden die voldoen aan de standaarden. Op deze manier wordt bijgedragen aan de veiligheid en gezondheid van de kinderen wanneer zij op het schoolinternaat zijn.

Sinds juli is nu een nieuwe energieke directice aangesteld op het schoolinternaat, mevrouw Rodica Gospidonov. De overheid heeft haar gevraagd de functie op zich te nemen om het geheel te hervormen tot een eigentijdse voorziening. Haar budget is echter gering.

Inmiddels heeft zij – in goed overleg - drie leerbare kinderen van het plaatselijk dagcentrum ‘Pasarea Albastra’ opgenomen in een school-voorbereidend klasje. Dit wil zij verder uitbreiden. Nu doet zij bij ons een aanvraag om inhoudelijk het werk te verbeteren, door de materialen van het schoolinternaat te vervangen en uit te breiden. Door middel van de aanschaf van pedagogisch en didactisch verantwoord materiaal hoopt directrice Rodica Gospidinov binnenkort haar school-voorbereidend klasje naar een volgend niveau te kunnen tillen.

Aangezien dit natuurlijk een zeer bewonderenswaardig voornemen is, zal SBB met alle plezier de kosten voor dit materiaal vergoeden zodat deze nieuwe directrice snel aan de slag kan met haar goede plan!

   

Afgelopen april bracht onze secretaris, dhr. Jan Broeders, op verzoek van de organisatie Soft Tulip, een vervolgbezoek aan deze instelling. Veel van de adviezen die hij in 2012 gaf zijn inmiddels opgevolgd. Met name constateerde hij vooruitgang op de volgende punten:

  • School- en internaatsafdeling gescheiden en in afzonderlijke gebouwen ondergebracht.
  • De keuken is volgens plan vernieuwd dank zij een donatie van SBB.
  • Een flink aantal groepen zijn nu gemengde groepen van jongens en meisjes.
  • Elke klas is verdeeld in een groep die het normale leerprogramma volgen en degenen die een speciaal programma nodig hebben; de benadering kan nu meer individueel zijn.
  • Met de gelden van SBB kan nu een speel-o-theek worden opgezet. De ruimte is al gereserveerd.

Behalve de opzet van de speel-o-theek staan vele andere zaken op het programma:

  • Er is toestemming om een schoolvoorbereidende klas te beginnen
  • Twee kinderen van het dagverblijf Pasarea Albastra zijn al geïntegreerd in de school. Eén van hen laat ons trots zien, dat hij lezen en schrijven kan.
  • Er is goed contact en overleg met de huidige leiding van Blue Bird.
  • Het rayon (provinciebestuur) heeft een consultorium in het leven geroepen voor ouders van kinderen met leerproblemen: ‘serviciu de asistenta psichopedagogica’. Een gebouw van het ruim opgezette complex wordt momenteel in gereedheid gebracht op kosten van de staat. Hoewel de gebouwen zo goed mogelijk zijn ingericht, zijn ze oud en vervallen. Zeer slecht en tochtig zijn de ramen en deuren van de eetzaal.

Hoewel de gebouwen zo goed mogelijk zijn ingericht, zijn ze oud en vervallen. Zeer slecht en tochtig zijn de ramen en deuren van de eetzaal. De vervanging van ramen en deuren is een prioriteit voor de energieke directie. Directrice Rodica Gospodinov heeft in en korte periode veel gerealiseerd. Daarnaast heeft zij een strategisch plan over langere termijn. Met name richt zich dit plan zich op het vervolg: begeleid zelfstandig wonen, gezinsvervangende tehuizen met begeleiding, en beschut en begeleid werk. Voorzieningen hiervoor bestaan nog niet in Moldavië. Op de eerste plaats wil men zich richten op vakopleidingen tijdens de schoolperiode. Voor de ontwikkeling hiervan is hulp ingeroepen vanuit Duitsland. Van belang is, dat salariskosten – de grootste post op een begroting - via het Ministerie van Onderwijs zijn gegarandeerd.

Tijdens het meest recente bezoek van de heer Broeders aan het internaat is gebleken dat er weer mooie vooruitgang is geboekt. De eetzaal in het schoolinternaat is gerenoveerd waarbij de ramen en deuren goede vervanging hebben gekregen. Er is echter sprake van nog meer verval dat opgelost dient te worden. Daarom biedt SBB opnieuw financiële hulp, dit keer voor een drinkwatervoorziening. Uit de kranen komt namelijk zwart water dat een olieachtige smaak heeft. In Moldavië is men niet rijk genoeg om flessen drinkwater te kopen maar door het vervuilde kraanwater worden de kinderen van het schoolinternaat ziek. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en om de grote vooruitgang door te zetten die het internaat al heeft geboekt, zal met de hulp van SBB een waterpomp worden aangelegd zodat de kinderen naar het schoolinternaat kunnen blijven gaan.

 

Voor meer informatie over dit project, klik op de volgende link:

Stichting Pasarea Albastra

 

Voor meer foto's, klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Scoala-internat Hîncesti (samen met Pasarea Albastra)

 

Voor een filmpje van het internaat, klik op de link: Scoala-internat Hîncesti