'Vino si Vezi' (Kom en Zie)

Contactpersoon: De heer Broeders

 

Christelijk dagcentrum 'Vino si Vezi' (Kom en Zie) voor kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften en hun ouders is een project van de NGO ‘Tinerii pentru Cristos Moldova’- TPC Moldova (Youth For Christ Moldova). Het dagcentrum ligt in de stad Orhei en biedt diverse sociale diensten aan kinderen en jongeren op het gebied van speciaal onderwijs. Kinderen met SEN (Specifieke onderwijsbehoeften) zijn kinderen met:

 • Mentale beperkingen;
 • Lichamelijke/motorische beperkingen;
 • Visuele beperkingen;
 • Auditieve beperking;
 • Emotionele (affectieve) problemen en gedragsproblemen;
 • Taal- en spraakstoornissen;
 • Leerproblemen en beperkingen.

Het dagcentrum “Kom en Zie” heeft twee afdelingen:

Dagcentrum voor integratie en educatie van kinderen met SEN (3-16 jaar)

 • Kinderen met SEN die worden gestimuleerd om deel te nemen aan het reguliere onderwijs en die ondersteuning nodig hebben van het specialisten binnen het dagcentrum (logopedist, psycholoog/pedagoog/leerkrachten/fysiotherapeut) en specialisten buiten het dagcentrum van algemene onderwijsinstellingen en instanties waar een samenwerkingsovereenkomst mee is afgesloten.
 • Kinderen met SEN die door ernstige verstandelijke beperking of meervoudige beperkingen geen deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs, en die gerichte zorg en onderwijs ontvangen binnen het centrum.

Het centrum biedt plaats aan maximaal 15 kinderen per dag.
 

Dagcentrum voor jongeren met SEN (16 -25 Jaar)

Jongeren met SEN (specifieke onderwijsbehoeften) die worden gemotiveerd om deel te nemen aan activiteiten die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en sociale integratie stimuleren.
Het centrum biedt plaats aan maximaal 12 adolescenten per dag.

Op beide afdelingen wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd door middel van verscheidene activiteiten, zoals fysiotherapie, muziektherapie, logopedie etcetera, activiteiten die aansluiten op de speciale onderwijsbehoeften dat ieder kind nodig heeft.

Projectdoelstellingen

In Moldavië komen kinderen met een handicap niet in aanmerking voor het regulier onderwijs. De overheidssteun voor het zelf opvoeden van gehandicapte kinderen is nihil. Ouders krijgen het advies hun kind af te staan aan een staatsinternaat. Dit is een zware beslissing voor de ouders die weten dat de verzorging in deze staatsinstellingen kil en liefdeloos is. Tegelijkertijd is het financieel bijna onmogelijk voor ze om zelf voor hun gehandicapte kind te zorgen. In Moldavië, het armste land van Europa, is het broodnodig dat beide ouders werken en zo letterlijk brood op de plank te krijgen. Overheidssteun voor het zelf opvoeden van gehandicapte kinderen is er al helemaal niet. Project Kom & Zie wil ouders van deze kinderen in de plaats Orhei ondersteunen. Hoe? Door een christelijk informatie- en dagcentrum op te zetten waar dagopvang wordt geboden

Wat wil het Kom & Zie’ bereiken? Het project heeft verschillende doelstellingen:

 1. Dagopvang (in de stad Orhei) voor kinderen met een handicap.
 2. Voorkomen dat kinderen met een handicap in staatsinstellingen terechtkomen.
 3. Informatie geven aan ouders over de handicap van hun kind.
 4. Acceptatie van kinderen met een handicap in de samenleving verhogen.
 5. Onderwijs geven, ontwikkelingskansen bieden en laten zien dat kinderen met een handicap talentvol zijn!

                                             

Bij SBB is nu de vraag binnengekomen voor het creëren van een speeltuin op het terrein voor het Kom-en-Zie-huis, waarvan niet alleen de kinderen uit het dagcentrum, maar ook kinderen uit de buurt, gebruik kunnen maken. Op deze wijze hoopt men de integratie van de kinderen met een beperking te bevorderen. SBB wordt gevraagd om een bijdrage voor het speelmateriaal om een zo mooi mogelijke speeltuin te kunnen creëeren.

Een ontzettend mooi project met een heel helder en nastrevenswaardig doel: de integratie van verstandelijk beperkte kinderen in de hedendaagse maatschappij. SBB geeft hier dan ook met alle plezier haar financiële steun aan!

 

Net voor de jaarwisseling kregen wij bericht van dit project met onder andere het volgende stukje tekst:

'Dagelijks zijn er kinderen te vinden op de speelplaats. Kinderen en jongeren van het dagcentrum ‘Vino si Vezi’ maar ook kinderen uit de buurt. Ook de buurvrouwen zaten, toen het warmer weer was, vaak even lekker op een bankje te kletsen en naar spelende kinderen te kijken. Het is een grote stimulans in het bevorderen van integratie van kinderen en jongeren met een beperking!'

Een mooi bericht van een uitgevoerd project waarbij precies dat bereikt is wat de bedoeling was: integratie en samenspel tussen kinderen met en zonder een verstandelijke beperking! Foto's van het speeltuintje kunt u vinden in het fotoboek via de link hieronder.

 

 

Veel meer informatie over dagcentrum Kom en Zie vindt u op de eigen site: www.komenziemoldavie.nl

  

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek 'Vino si Vezi' (Kom en Zie)