Stichting Karunia

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

De Nederlandse stichting Karunia steunt projecten op de eilanden Flores en Sumba in Indonesië. Hun doelstelling is het ondersteunen van sociale, culturele en maatschappelijke projecten op kleinschalige manier en zonder winstoogmerk.

 

Karunia betekent " Gift, Gave, Gunst" in het Indonesisch.
 

Stichting Karunia, een particulier initiatief, is in januari 2009 opgericht.
Zij voelen zich verbonden met de bevolking op de oostelijke kleine sunda-eilanden, de eilanden Flores en Sumba in het bijzonder. Het leven op deze eilanden is erg eenvoudig. De meeste inwoners leven van de landbouw en visserij. Het gemiddelde inkomen ligt laag. Ten opzichte van de rest van Indonesië moeten zij het met eenderde doen.
Deze inkomsten zijn vaak maar net voldoende om te voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Voorzieningen zoals wij die hier in het westen kennen ( ziektekostenvergoedingen, uitkeringen, toeslagen) zijn er niet.
 
2011/2012
 
SBB steunt Stichting Karunia bij de aanpassing van de huidige accomodatie, waaronder de sanitaire ruimtes.
 
Waarom is dit project nodig?
A. De toiletten en badruimtes zijn zodanig slecht en verouderd dat een renovatie noodzakelijk is.
B. Er is geen ruimte voor ontspanning, aangepaste scholing, individuele therapie en bijeenkomsten voor ouders en kinderen.
 

Er verblijven 14 mentaal en/of fysiek gehandicapte kinderen in de leeftijd van 5 maanden t/m 14 jaar in het instituut en er wordt zorg verleend aan 21 kinderen in de kampung. Er zijn 4 zusters en 4 hulpen voor deze 35 kinderen.
Het gebouw dateert uit 1996. In het gebouw van 25 x 15 meter bevinden zich de slaapvertrekken voor de kinderen en de werkers. Er is een kleine eetruimte voor de kinderen en een gedeelte voor de werkers. Therapie, scholing etc. vindt nu plaats in de kleine eetruimte, een ruimte van 4 x 4 meter. De keuken bevindt zich naast het gebouw, evenals de verouderde toiletten en badruimtes.
 
mei 2013
 
Op dit moment wordt er druk gewerkt en is er al veel gedaan aan bovenstaande renoveringen. Er blijkt nu echter wel een omheining nodig te zijn rondom het instituut om ervoor te zorgen dat de kinderen veilig zijn op het instituut. Ook hier draagt SBB natuurlijk weer haar steentje bij om ervoor te zorgen dat het instituut straks helemaal op en top gerenoveerd is en de kinderen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.
 
januari 2014
 
Een ander project waarmee Stichting Karunia zich bezighoudt is het Instituut Panti Alma Boawae in Flores. Dit instituut is in 1995 opgericht omdat er tot die tijd geen speciale zorg voor mentaal beperkte mensen op het eiland Flores bestond. Het instituut zet zich hiervoor in door huisbezoeken te leveren aan de mentaal en/of fysiek beperkte kinderen en hun familie, begeleiding te geven en eventueel opvang te verzorgen wanneer de zorg voor de kinderen niet meer door de ouders kan worden gedragen. In Panti Alma Boawae verblijven 30 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 20 jaar en wordt in totaal zorg verleend aan 90 kinderen in de omgeving.
De hulp die door Stichting Karunia voor het instituut wordt gevraagd is voor de verbetering van de was- en droogplaats. Deze is ontzettend verwaarloosd en moet worden opgeknapt om de zorg voor al deze kinderen te kunnen blijven geven. SBB vindt dit een erg mooi project en zal ook hieraan haar steun verlenen. De wasplaats zal met de financiële hulp van SBB een cementen vloer krijgen en een afwateringssysteem en de droogplaats zal overdekt worden, zodat ook bij regen de was kan drogen.
 
In 2018 wordt opnieuw hulp gevraagd voor het opknappen van dit instituut op het eiland Flores. Omdat er in de loop van de jaren veel uitbreiding is geweest van de hoeveelheid kinderen die door de 12 begeleiders van Panti Alma verzorgd worden, is er meer ruimte nodig. Er is met name een tekort aan badkamers waar de kinderen die in het instituut wonen verzorgd kunnen worden. Daarom wordt opnieuw de financiële hulp van SBB gevraagd voor het bouwen van 4 nieuwe badkamers, aanliggend aan 4 reeds bestaande slaapkamers. SBB vindt het ontzettend mooi om te horen dat dit project zo goed loopt en steeds meer kinderen in de omgeving de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daarom steunt zij met plezier ook dit nieuwe initiatief weer, zodat het project zich hopelijk de komende jaren nog verder kan ontwikkelen!
 
Nu, in 2019, loopt het bovenstaande project nog steeds erg goed. Vele kinderen worden in het instituut Panti Alma verzorgd en ondersteund. Het is daarom belangrijk dat het gebouw goed omheind is, zodat de veiligheid van de kinderen kan worden blijven gewaarborgd. Aangezien het hek momenteel niet deugdelijk is, verleent Stichting Bisschop Bekkers nogmaals haar financiële steun aan dit mooie project, zodat zij hun fantastische werk voort kunnen zetten!
 
Februari 2021

Stichting Karunia heeft in het verleden al meerdere aanvragen gedaan bij SBB voor verbeteringen aan een tehuis Panti Alma voor kinderen met een verstandelijke beperking in Boawae, Flores Indonesië.
Na een verbeterde omheining, aanleg van badkamers, speelmogelijkheden etc. beoogt men nu meer veiligheid binnenshuis.
De gezamenlijke ruimte ligt namelijk lager dan de slaapkamers, waardoor de kinderen gebruik moeten maken van trapjes.
Dit is zowel voor de kinderen als hun verzorgers erg onhandig en leidt tot valgevaar.
Stichting Karunia vroeg SBB een bijdrage om ervoor te zorgen dat de vloer gelijk wordt gemaakt. De consequentie is dat het dak en plafond ook verhoogd dienen te worden. Samen met andere fondsen werkt SBB graag mee aan deze verbetering.

 
Juni 2023

In Ruteng op Flores, Indonesië,  staat een school voor buitengewoon onderwijs en een internaat, panti Kaya Murni, voor blinde en dove kinderen, gerund met hulp van Stichting Karunia. De deuren van de slaapzalen in het internaat sloten niet meer en hierdoor was de veiligheid van de kinderen in het geding. SBB  hielp graag het vervangen van de defecte deuren.
Al snel ontving SBB een eindverslag over dit project

 

Februari 2024
Stichting Karunia vroeg aan SBB financiering voor de renovatie van het dak en de vloer het therapiecentrum Pondok Alma Marunggela op het eiland Flores. Dit gebouw is enkele jaren geleden gebouwd met eenvoudige materialen en is deels aan renovatie toe. Hier worden 30 kinderen en jongeren met een (dubbele) beperking behandeld. 
SBB  helpt graag om dit behandelcentrum toekomstbestendig te maken.

 

Voor meer informatie over Stichting Karunia, klik op de link: www.stichtingkarunia.nl

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Karunia