Vrienden van Belapdi

Contactpersoon: De heer Broeders

 

NGO Belapdimi (Minsk) is een organisatie voor ouders met een kind met een handicap in Belarus. 

Een aanvraag is bij SBB binnengekomen voor de inrichting van twee flats voor een logeermogelijkheid voor ouders en/of kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en een coördinator hiervoor. Hierbij gaat het om het verschaffen van een tijdelijke woongelegenheid voor families met een verstandelijk beperkt kind. 

De bouw en inrichting van de flats zal hopelijk gerealiseerd kunnen worden voor oktober 2015. Het opzetten en uitvoeren van pedagogische zorg kan dan vervolgens in gang worden gezet.

SBB is bekend met de contactpersoon van deze stichting en weet dat hij zich al eerder heeft ingezet voor projecten die qua visie aansluiten bij de doelstellingen van SBB. Stichting Bisschop Bekkers zal dan ook financieel hulp verschaffen voor de bouw en inrichting van de flats zodat het eerste begin met dit project gemaakt kan worden.

 

Nu, in 2018, wordt er opnieuw een aanvraag gedaan voor financiële steun van SBB voor een nieuw project van de NGO Belapdimi. Het gaat hierbij om een praktische opleiding voor ouders en begeleiders van ernstig gehandicapte kinderen en jongeren. De titel van dit project gaat zijn: 'Life is all about learning'.

Het doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en hun familieleden. Veel ouders ervaren problemen vanwege de permanente fysieke en psychologische last die een kind met een beperking geeft. Doo middel van de praktijkopleiding hoopt de stichting de ouders en begeleiders meer draagvlak te bieden om zo te kunnen voorzien in de intensieve zorgvraag van hun kinderen. Concreet gaat het om 33 groepslessen, onder andere gericht op ergotherapie. Hierbij worden de ouders handvaten aangeboden om op individueel gebied van hun kind zelf zorg te kunnen geven. De leraren van de groepslessen zullen na deze lessen op vrijwillige basis regelmatig terugkeren om hulp te blijven bieden aan de ouders voor de kinderen.

Ook hier zal SBB weer financiële ondersteuning bieden en zal dit project hopelijk ook weer tot een succes worden gebracht!