Un Abrazo Para Los Amigos

Contactpersoon: Mw. Gruijters

 

De stichting 'Un Abrazo Para Los Amigos' is opgericht in 2012 en de naam vertaalt letterlijk naar 'Een Knuffel voor Vrienden'. Na er in de tachtiger jaren gewerkt te hebben is de oprichter van de stichting in 2008 terug gegaan naar Argentinië. Hij werd hier geraakt door de levensomstandigheden van enkele dierbaren van 'vroeger' maar in het algemeen ook door het gegeven dat enkele jonge en getalenteerde kinderen, puur door geldgebrek, letterlijk geremd werden in hun persoonlijke ontwikkeling en scholing. Daarnaast dreigde een groep kwetsbaren aan de onderkant van de samenleving, (jong)gehandicapten, tussen wal en schip te raken en aan hun lot te worden overgelaten.

Bij terugkomst werd daarom besloten dat hier een vervolg aan gegeven moest worden, eerst in de vorm van persoonlijke hulp maar dit kreeg al snel bijval. In 2012 is dan ook officieel de stichting 'Un Abrazo Para Los Amigos' opgericht.

Doelstelling

Doelstelling van de stichting “Un Abrazo Para Los Amigos” is het verwerven van gelden ten behoeve van de ondersteuning van hulpbehoevenden in algemene zin. Hierbij besteden zij specifieke aandacht aan de hulpbehoevenden in Argentinië.

 

Werkwijze van de stichting

De stichting probeert aan de hulpvraag van deze mensen tegemoet te komen middels:

  • het ter beschikking stellen van aanvullende inkomsten;
  • het ter beschikking stellen van materiële en/of financiële steun aan instellingen en
  • verenigingen;
  • het ondersteunen van tehuizen voor jonge ongehuwde moeders;
  • het ondersteunen van weeshuizen;
  • het ter beschikking stellen van gelden aan kinderen en jongvolwassenen teneinde de
  • door hen te volgen studie te bekostigen;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; dit alles in de ruimste zin des woords, zowel op eigen initiatief en voor eigen rekening, alsook in opdracht of op verzoek en voor rekening van derden.

 

De stichting ondersteunt ondertussen een aantal projecten in Argentinië. Het project waarvoor de hulp van Stichting Bisschop Bekkers wordt gevraagd is de dagopvang Sociedad Protectora de Ninos. “Sociedad Protectora de Niños” is een lokale stichting die dagbesteding verzorgt voor (meervoudig) lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen en jong
volwassenen in de Argentijnse plaats Azul.

SBB zal met plezier een financiële bijdrage leveren voor de aanschaf van een minibus welke geschikt is voor het vervoer van 8 personen en 2 rolstoelen. Hiermee kunnen kinderen en jongvolwassenen met een beperking van en naar de dagopvang worden gebracht voor de dagbestedingsactiviteiten die daar voor hen worden georganiseerd.

 

HEDEN: Er wordt momenteel goed gebruikt gemaakt van het minibusje welke is aangeschaft met de vorige ondersteuning van SBB. Ook een stalling en verzekering zijn geregeld, waardoor hopelijk nog lange tijd met het minibusje rondgereden kan worden. 

Nu wordt aan SBB een nieuwe aanvraag gedaan, dit keer niet met betrekking tot de dagopvang maar tot de nachtopvang waar de stichting bij betrokken is. Het plan ligt er om een zonwering/overkapping te realiseren over de buitenpatio. Op dit moment kan er namelijk tot 22.00u geen gebruik gemaakt worden van deze patio omdat er continu de zon op schijnt. Hierdoor loopt de temperatuur in de aanliggende slaapvertrekken ook op tot onverantwoorde hoogte. Om optimaler gebruik te kunnen maken van deze ruimtes zal een overkapping dus een goede toevoeging zijn. SBB zal met plezier ook hieraan bijdragen.

 

Juni 2022 - Bericht uit Argentinië:
In 2018 konden wij met jullie geweldige hulp bij ons project ""EL HOGAR"" zonwering/zonneschermen plaatsen bij de patio.
Ik stuur jullie foto's, zodat jullie kunnen zien dat na 4 jaar een en ander nog prima functioneert.

 

Mede namens ONZE SPECIALE AMIGOS in Azul nogmaals: MUCHAS GRACIAS/HEEL ERG BEDANKT.

 

Juni 2023

In Azul, Argentinië staat een school voor buitengewoon onderwijs 'Cadral' genaamd, waar 'special need'- kinderen tot en met 17 jaar worden begeleid en geschoold. Dit centrum is opgericht door Stichting Un  Abrazo para los Amigos. Momenteel bezoeken 150 kinderen deze school. Al eerder hielp SBB met een busje en zonwering.
Zoals in vele landen in Zuid Amerika is de inflatie torenhoog.
De school had een tekort aan schrijfmaterialen en deed met succes een beroep op SBB om dit tekort op te heffen. 

 

September 2023

Kinderen moeten ook veilig kunnen spelen. De mensen achter Un Abrazo para los Amigos constateerden bij hun bezoek aan de school voor buitengewoon onderwijs / dagbesteding Cadral, dat de patio en de speeltoestellen niet aan de veiligheidsnormen voldeden. Daarom klopten zij aan bij SBB om hierin verbetering te brengen. Hieraan willen we graag meewerken.

Un Abrazo Para Los Amigos heeft ook een eigen site met meer informatie over haar projecten: www.abrazoamigos.nl

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Un Abrazo Para Los Amigos