Stichting Hulp aan Roemenië

Contactpersoon: De heer Broeders

 

De Stichting Hulp aan Roemenië is opgericht in 1998 en heeft als doelstelling om de minderbedeelden uit de Roemeense samenleving te helpen.  

Zij helpt geen individuele gezinnen, maar streeft ernaar om voorzieningen te treffen zodat ouderen, kinderen en gehandicapten meer faciliteiten worden geboden en daardoor hun bestaan menswaardiger wordt. Dat uit zich in grote, reeds gerealiseerde, projecten zoals de bouw van een verzorgingstehuis voor ouderen, een kindertehuis en een medisch centrum maar ook wordt er kleinschaliger hulp geboden.  

logo hulp aan roemenië  

SBB steunt nu deze stichting met de renovatie van de sanitaire ruimte in een kindertehuis in Gura Humorului. Deze renovatie is afgelopen december afgerond op één van de etages en in maart 2011 gaat ook de tweede etage nog gerenoveerd worden. Tot nu toe zijn per verdieping nieuwe douches en toiletten gemaakt met scheidingswanden en deuren. Er is een eigen voorziening voor warm en koud water gekomen, nieuwe plafonds, vloeren, alle leidingen zijn vernieuwd, het geheel is betegeld en er zijn nieuwe wasbakken geplaatst.

Het tehuis herbergt 97 jongeren. In 2001 kwamen ze in dit tehuis en sommige van hen moesten nog leren lopen en met bestek leren eten. Deze jongeren, tot 35 jaar oud, zijn geestelijk gehandicapt. Er is voldoende personeel, een psychologe is altijd aanwezig maar voor de maaltijden moeten de kinderen nog steeds drie keer per dag naar een ander tehuis dat 600 meter verderop staat.  De bedden in het tehuis waren ook erg slecht, maar voor 20 jongeren zijn er nieuwe bedden gekocht en de Roemenen zelf hebben voor nieuwe matrassen gezorgd. Samen met de renovatie van de tweede etage zullen ook voor de rest van de jongeren nieuwe bedden aangeschaft worden.

 

Er is begin dit jaar tevens een aanvraag ingediend voor vernieuwing van de sanitaire voorziening in een dagverblijf in Onestie. Deze dagopvang is voor personen met een verstandelijke beperking (al hebben sommigen ook een lichamelijke handicap) waarvan de leeftijd varieert van 5 tot 40 jaar. Tijdens hun bezoek aan het dagverblijf worden allerlei activiteiten georganiseerd, aangepast op wat de bezoekers plezier geeft en wat ze stimuleert. Bij deze activiteiten kunt u bijvoorbeeld denken aan dans- en muziektherapie, knutselen, sporten maar ook logopedie wordt aangeboden aan voornamelijk de jongere kinderen.  

Nu zijn er echter een aantal reparaties nodig in het gebouw waar de dagopvang zich bevindt. Met name de sanitaire ruimtes voldoen niet meer aan de eisen en daarvoor vraagt deze stichting opnieuw de hulp van SBB. Aangezien ook dit project aansluit bij de doelgroep die SBB graag wilt ondersteunen, zal Stichting Hulp aan Roemenië de steun van SBB ontvangen die zij vragen om de dagopvang weer zo veilig mogelijk te maken. Hierdoor zal deze stichting zich nog langere tijd in kunnen zetten voor alle kinderen die elke keer naar Onestie komen.

 

Voortbouwend op de reparaties en aanpassingen die het dagverblijf in Onestie al heeft gedaan, zal nu ook de bovenverdieping van het gebouw aan het dagcentrum worden toegevoegd. Hier zal aan een nieuwe groep van 20 kleine kinderen met een beperking begeleiding en activiteiten gebaseerd op hun leeftijd worden aangeboden. Het is hiervoor belangrijk dat een ruimte los van het huidige dagcentrum wordt gemaakt, om risico's met de huidige bezoekers die de kwetsbaarheid van deze nieuwe groep niet snappen te voorkomen.

De zorg die deze nieuwe groep gaat ontvangen is speciaal aangepast op de jonge leeftijd waarin deze kinderen zich bevinden, om al op een vroeg moment in de ontwikkeling vooruitgang te kunnen boeken. Hiervoor moet de hele bovenverdieping verbouwd en aangepast worden. Begin 2016 is hiermee een goed begin gemaakt. SBB vindt het ontzettend mooi om te zien hoe goed dit dagcentrum loopt en dat zij zelfs uit willen breiden door deze groep toe te voegen. Daarom geeft zij met plezier opnieuw steun aan dit project, in de hoop dat dit deel van het dagcentrum net zo goed gaat lopen als het huidige deel al doet!

  

De stichting Hulp aan Roemenië heeft ook een eigen website: www.stichting-har.nl 

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Hulp aan Roemenië