Colour 4 Kids

Contactpersoon: De heer De Nobel

 

Colour4kids brengt kleur in het leven van kansarme en minderbedeelde kinderen in ontwikkelingslanden door middel van het bouwen, renoveren en decoreren van kindertehuizen en tijdelijke onderkomens, maar ook door te zorgen voor voeding, medicijnen, kleding, leermiddelen, meubilair en verbetering van sanitaire voorzieningen.

SBB steunt Colour 4 Kids bij het renoveren van dagopvang Cicoarea SF Daniël. Deze dagopvang is een particulier initiatief en wordt geleid door Mioara, Tatiana en Lili; allen moeder van kinderen met het syndroom van Down. Zij zijn in 1999 opgeleid door de stichting 'Star of Hope Romania' en aansluitend in mei 2000 gestart met dit dagcentrum waar inmiddels ongeveer 30 kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking gestimuleerd worden in hun persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten.

Deze dagopvang werkt geheel met vrijwilligers en is volledig afhankelijk van (financiële) hulp van buitenaf. Het centrum ontvangt geen overheidssteun maar ontvangt wel studenten uit Noorwegen en Iasi die hulp bieden bij de activiteiten. 

colour4kids logo

Een team van stichting Colour4kids en de Van Bekkum Groep uit Hooglanderveen-Amersfoort-Houten gaat van 8 t/m 24 september 2011 voor de derde maal aan de slag bij een kindertehuis met bijna 200 hulpbehoevende kinderen in het dorpje Vascauti in Moldavië.

Zowel in 2007 en 2008 vonden reeds uitgebreide renovatiewerkzaamheden plaats bij het kindertehuis in Vascauti. Ook werden toen de slaap- en verblijfsruimten opgefleurd met inspirerende muurschilderingen en de kinderen verrast met educatieve, creatieve- en sportieve activiteiten.

Het renovatieproject bij het kindertehuis in Moldavië - één van de tien armste landen ter wereld - wordt uitgevoerd in samenwerking met de interkerkelijke hulporganisatie Zending over Grenzen. Deze internationale hulporganisatie biedt hulp aan 57 van de 63 kindertehuizen in Moldavië middels de verstrekking van voedsel, kleding, onderwijs, medische zorg en nascholingsprojecten.

Dit jaar gaan drie medewerkers van de Van Bekkum Groep het jongensslaapgebouw voorzien van een nieuw dak. Zij zullen daarbij, net als in voorgaande jaren, geassisteerd worden door een aantal oudere jongens van het kindertehuis die hiermee een flinke dosis praktijkervaring opdoen. Twee studentes Maatschappelijk & Pedagogisch Werk van het ROC ASA uit Amersfoort gaan tijdens de projectperiode activiteiten met de kinderen oppakken waarbij kunst, educatie, sport en spel centraal zullen staan. Zij hopen de kinderen daarmee een leuke, ontspannen en leerzame tijd te bieden waarbij de problemen van alledag even naar de achtergrond verdwijnen. Het bouw- en activiteitenprogramma wordt vanuit stichting Colour4kids ter plaatse begeleid en ondersteund.

SBB gaat ook weer dit project van Colour4kids financieel ondersteunen. Hierover is ook weer veel meer te lezen op hun site.

 

 

Veel meer informatie over Colour 4 Kids vindt u op de eigen site: www.colour4kids.nl

  

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Colour 4 Kids