Respo International

Contactpersoon: De heer Broeders

 

Respo International is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van duurzame sport- en bewegingsprogramma's voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Met deze sportprogramma's proberen wij de participatie- en integratie van mensen met een handicap te bevorderen. Onder andere in Ethiopië, Zuid Afrika, Zambia en Indonesië heeft Respo International in samenwerking  met lokale organisaties projecten opgezet.

In Roemenië gaat deze stichting een circusvoorstelling maken met kinderen en jongeren met een handicap en tevens ook een aantal kinderen van reguliere scholen. Doordat kinderen met en zonder handicap elkaar binnen deze activiteiten ontmoeten stimuleert dit sociale interactie, emancipatie en participatie. De shows zullen worden aangeboden op plekken en tijden waarbij het mogelijk is voor de familie, vrienden en community van de kinderen om te komen kijken. De shows zullen worden ondersteund door geplastificeerde leskaarten en een materialenbox. Op de manier kunnen de activiteiten ook na dit project worden doorgezet. Daarnaast zal er een uitwisseling zijn tussen Roemeense en Nederlandse studenten waarbij het thema sport en handicap het centrale thema zal zijn.

Om dit te kunnen laten plaatsvinden zijn dus vele materialen nodig waaronder de leskaarten die zullen worden achtergelaten bij de bezochte plekken om dit goede initiatief voort te kunnen zetten. SBB zal hiervoor de financiële steun bieden die zij hiervoor nodig hebben.