Stichting Anbagam

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

Stichting Anbagam geeft steun aan het Instituut voor verstandelijk beperkte kinderen Anbagam in Madurai, Zuid-India. Dit instituut geeft kinderen met een verstandelijke beperking scholing en onderdak. Die kinderen komen uit heel arme gezinnen (vaak Dalits, letterlijk vertaald: onaanraakbaren) en hebben geen enkel perspectief omdat de ouders zich voor hen schamen en ze vaak verwaarlozen. Dit heeft ook te maken met het kastensysteem in India.

De staf van het instituut stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling en beschouwt het als een uitdaging om alle talenten die de kinderen hebben, tot uitdrukking te laten komen. De kinderen worden creatief en motorisch gestimuleerd met handvaardigheid, sport en spel, dansen, muziek en fysiotherapie.

Door het leren van de meest elementaire dingen (dagelijkse verzorging, een beetje lezen en rekenen, wat vaardigheden als naaien en timmeren of werken in een werkplaats zoals de drukkerij) worden kinderen zelfredzamer en kunnen sommigen later een plaatsje krijgen in de Indiase maatschappij.

                                   

De missie van Stichting Anbagam met als motto 'Geen ontwikkelingswerk, maar samen werken aan ontwikkeling' is met betrekking tot het scholingsinstituut als volgt:

Het uitgangspunt is het helpen van verstandelijk beperkte kinderen en het stimuleren van hun ontwikkeling, onafhankelijk van ras, kaste, religie of geslacht. Men is gericht op het trainen van praktische vaardigheden in het dagelijks leven en hen zo veel mogelijk een plaats te verwerven in de maatschappij. Een deel van de kinderen woont hierbij intern. De school wil deze door velen niet gewenste en verstoten kinderen namelijk een thuis geven.

Het instituut Anbagam heeft naast een school, compleet met klaslokalen, eetruimtes en slaapgelegenheden, ook ruimtes voor fysiotherapie en andere speciale activiteiten, bijvoorbeeld gericht op ontwikkeling van de sensomotoriek.

De school heeft drie poten voor het helpen van verstandelijk beperkte kinderen:

  • Lesgeven in de school voor speciaal onderwijs vanaf 5 jaar, daarbij gebruik makend van aangepaste leermethodes
  • Geven van handenarbeid en handwerkprojecten, waaronder werk in de eigen drukkerij, tuinieren, naaien en weven
  • Opleiden van mensen tot professionals in het werken met verstandelijk beperkte kinderen

De producten die gemaakt worden, kunnen vervolgens worden verkocht wat weer inkomsten oplevert voor het schoolinstituut.

                                                    

Er is echter een groot probleem. In toenemende mate is er stroomgebrek in India. Soms is er maar een paar uur stroom per dag. Hierdoor is er geen constante productie mogelijk maar ontstaan er ook problemen met de elektrische inboedel zoals koelkasten en lichtvoorziening. Met een zonne-energiesysteem kan er gezorgd worden voor een permanente energievoorziening en worden bovenstaande problemen dus opgelost. 

Het plan is dus opgesteld om bij het instituut Anbagam zonnepanelen te plaatsen maar aangezien dit een prijzige investering is, wordt daarbij de hulp van SBB gevraagd. Omdat de Stichting Anbagam zich op een ontzettend goede manier inzet voor verstandelijk beperkte kinderen in India en omdat dit een investering is die zichzelf dubbel en dwars terug gaat verdienen voor het instituut, geeft SBB met alle plezier de financiële steun om dit mooie plan te verwezenlijken.

 

Voor meer informatie over Stichting Anbagam, klik op de link: Stichting Anbagam

Daarbij is Stichting Anbagam ook op Facebook te vinden: Facebook Stichting Anbagam

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Anbagam