SAVIE (Students Abroad Volunteering in Eastern Europe, voorheen Stichting ‘Wij H

Contactpersoon: Mevrouw Veenvliet

 

De stichting SAVIE (Students Abroad Volunteering In Eastern Europe, voorheen Stichting ‘Wij Helpen Daar’) is een vrijwiligersorganisatie die is opgericht door studenten. Deze is in 1992 opgericht onder de naam 'Wij helpen daar' door een Leidse student, nadat deze was aangegrepen door de beelden van de concentratiekampen in Joegoslavië. Na een oproep in een studentenkrant kwamen 20 studenten bijeen en is gestart met projecten om iets te doen voor de getroffen mensen.
Hoewel het gewapend conflict in dit gebied officieel in 2001 is beëindigd, is de situatie nog verre van ideaal. Vooral op het terrein van het maatschappelijk welzijn moet er nog veel werk worden verricht. Elke zomer organiseert de stichting daarom projecten in verschillende delen van voormalig Joegoslavië.

Een project waarvoor regelmatig een aanvraag bij SBB wordt gedaan (zoals in de zomer van 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019) is voor een project in Stamnica, een klein bergdorpje in het noordoosten van Servië. Daar is het tehuis ‘Nikola Sumenkovic’ te vinden, het verblijf van ongeveer 400 verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen en volwassenen. 
Gedurende 2 weken in de zomervakantie geven tien Nederlandse studenten gerichte persoonlijke aandacht aan de kinderen met een verstandelijke beperking in het tehuis. Ook de kinderen en volwassenen die niet kunnen lopen en de bewoners die niet uit bed kunnen komen, worden hierbij betrokken.

Ook bieden de studenten kleine materiële hulp. Zo nemen zij kleding en zintuigprikkelende materialen mee, en geven zij tijdens hun bezoek daar het tehuis een flinke opknapbeurt. Hiervoor wordt de financiële hulp gevraagd van SBB. Omdat SBB dit een heel nobele en mooie vrijwilligersorganisatie vindt, is zij natuurlijk bereid hierbij een handje te helpen.

Van de reis die in 2016 is georganiseerd is een ervaringsverslag met prachtige foto's geschreven door de betrokken studenten, welke hier te lezen is: Ervaringsverslag Stamnica 2016

 

Tevens kunt u hieronder ook twee korte filmpjes zien gemaakt door de studenten die in 2016 naar het Stamnica-project zijn geweest!

 

Deze fantastische stichting heeft ook een eigen site waarop meer informatie te vinden is over alle projecten die zij organiseren: www.stichtingsavie.org

 

Voor foto's klikt u op de volgende link:

Fotoboek Wij helpen daar