Vrienden van Bambanani

Contactpersoon: de heer Akkersdijk

 

SBB kreeg een aanvraag voor een bijdrage aan de bouw van een opvanglocatie in Namakgale in Zuid Afrika van de stichting De Vrienden van Bambanani.  Deze stichting zet zich al sinds 2005 in voor een betere toekomst voor de jongste generatie van Zuid-Afrika. Het doel is om jonge kinderen in kinderdagverblijven een veilige en gezonde basis te bieden, de opvanglocaties zelfredzaam te maken, opvang te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, en te werken aan een structurele lokale oplossing.

Dit wordt gerealiseerd door te werken aan veiligheid, voeding & hygiëne, professionaliseren, financiële zelfstandigheid en (niet zomaar) loslaten. De aanpak bestaat uit Kennisontwikkeling & Speciale projecten zoals eigen voedselvoorziening, begeleiders opleiden en kinderen begeleiden.

De materiële steun bestaat uit inrichting buitenruimte, groentetuinen & voedseltunnels, (ver)bouw van schoolgebouwen, watervoorziening, kleding, speelgoed en lesmateriaal.

Via Bambanani zijn er inmiddels 89 scholen opgericht, waar 4550 kinderen een plek en goede verzorging gevonden hebben. De kinderen kunnen er spelen, dromen en leren én krijgen er dagelijks 2 gezonde maaltijden. De leerkrachten op de Bambanani-schooltjes worden door de Stichting opgeleid en begeleid zodat zij met vertrouwen een toekomst met nieuwe perspectieven tegemoet zien.

Bambanani streeft ernaar om elke school zo snel als mogelijk zelfstandig en zelfvoorzienend te maken.

Het bouwen van een school is kostbaar en de donatie van SBB dekt slechts een deel van de kosten.
Zodra de stichting Vrienden van Bambanani financiering heeft gevonden voor de hele bouw doet SBB met genoegen mee aan dit project.

 

Voor meer informatie over het project, zie de eigen site van Bambanani: https://bambanani.org/

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Vrienden van Bambanani