ARMDS India

Contactpersoon: Mevrouw Veenvliet

 

De NGO Animators for Rural Multipurpose Development Society (ARMDS), India bestaat al ruim 30 jaar en is opgericht om achtergestelde groepen in de Indiase samenleving te behartigen Sinds het begin van deze eeuw richt ARMDS op kinderen met een verstandelijke en vaak ook andere beperking. Deze kinderen worden in India niet gezien als mensen met mogelijkheden, maar alleen als beperkt. ARMDS heeft de dorpen rondom het ARMDS centrum bezocht en 44 verstandelijk beperkte kinderen, vaak ook met meervoudige handicaps, in de 20 dorpen opgespoord. Deze kinderen hebben praktisch geen kans op enige vorm van stimulatie, opleiding en training.

Stichting Sari uit Nederland kent deze Indiase stichting goed en is zeer onder de indruk van hun werkwijze en resultaten.
Zij beveelden ARMDS aan bij SBB.

Het driejarig project waarvoor ARMDS bij SBB aanklopte, richt zich op de verbetering van kennis bij de medewerkers, zodat de kinderen beter worden begeleid en zich kunnen ontplooien in een kindvriendelijke omgeving. Ook willen ze de ouders/ familie meer betrekken bij de vorderingen van hun kind, die in aanvang vaak met enorme ontwikkelingsachterstand kampen. Het bewustmaken van de mogelijkheden van deze kinderen bij hun verwanten is een van de doelen van dit project. Nu worden deze kinderen vooral beleefd als een last en schande.

SBB heeft  dit initiatief omarmd en de kosten  voor  het eerste jaar  betaald van een nieuw project, gericht op het rehabiliteren van deze vergeten groep. De goed geschoolde staf gaat de kinderen zoveel mogelijk basisvaardigheden aanleren. Hiermee kunnen de kinderen zich ontplooien en laten zien wat ze WEL kunnen. Men bevordert hiermee een mentaliteitsverandering bij de ouders en dorpsgenoten.

 

Deze stichting heeft ook een eigen website: http://armds.org.in/
En kijk ook vooral op de website van Stichting Sari

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek ARMDS