Stichting Kuychi

Contactpersoon: De heer Akkersdijk

 

 

De Nederlandse stichting Kuychi stelt geld beschikbaar aan de stichting Niños del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven. Alle activiteiten worden kostenloos door de beide stichtingen en hun vrijwilligers uitgevoerd.

 

Basisschool

Op 27 februari 2012 werden de deuren van basisschool Niños del Arco Iris geopend. Hier wordt onderwijs gegeven aan kinderen tussen de 6 en 11 jaar in de groepen 3, 4, en 5.
Ieder volgend schooljaar zal de basisschool zich uitbreiden met één groep totdat groep 8 bereikt is. Tegelijkertijd gaan de families van de schoolgaande kinderen ondersteund en begeleid worden. Een medisch en pedagogisch team gaat hierbij veelvuldig op huisbezoek om de families  voor te lichten en te begeleiden naar een betere en gelukkigere toekomst.
Elke huidige groep bestaat uit 25 leerlingen van verschillende herkomst en met uiteenlopende problematiek. Het doel van het onderwijzen van deze kinderen is zorgen dat ze vrije, gelukkige en creatieve kinderen worden met verantwoordelijkheidsgevoel.

Kinderen die zelfstandig en verstandig leren denken en handelen door intrinsieke motivatie. Zodoende kunnen zij op termijn hun armoedige levensomstandigheden achter zich laten.
Ook streeft stichting Kuychi ernaar dat  zelfvertrouwen een deel wordt van hen, zodat zij hun kracht en zwakte onderkennen en een objectief, gezond beeld verkrijgen van zichzelf en hun omgeving.
Samenvattend, een nieuwe generatie kinderen, die verantwoordelijkheid draagt voor hun gedrag. Bovenal  bezitten zij een dosis geestelijke kracht, die hen in staat stelt opgenomen te worden in een maatschappij, die hun bekwaamheden en waarden  zo nodig heeft.

Het onderdeel van het project dat door SBB financieel ondersteund gaat worden, is dus gericht op onderwijs voor deze kansarme kinderen in Urubamba. Een groep van 12 kinderen zal met deze hulp onderwijs kunnen krijgen op de basisschool die vernoemd is naar de Peruaanse stichting, namelijk basisschool Niños del Arco Iris. Een groot deel van de materiële kosten gaat gefinancierd worden. Hiermee kunnen allerlei noodzakelijke materialen worden aangeschaft, zoals: kasten voor de bibliotheek , schooltassen voor de nieuwe leerlingen, schoolborden, schoolkleding  (de kinderen die in Peru naar school gaan dragen speciale uniformen), truien, jeans, muziekinstrumenten, schoolmiddelen zoals schriften, multomappen, pennen en potloden en last but not least kan uit dit bedrag een schoolreisje worden betaald. Dit is iets dat door deze zeer kansarme kinderen als een feest wordt ervaren. Zij waren nog nooit op reis en hebben buiten hun dorp nog niets van de wereld gezien.

 

Schooldag
Het programma ziet er van maandag tot en met vrijdag als volgt uit:

7.00 uur Start met een gezond ontbijt. Dit is erg belangrijk  omdat een kind dat honger heeft zich niet kan concentreren.

7.45 uur tot 10.00 uur les volgens het curriculum van het Peruaanse Ministerie van Onderwijs

10.00 uur:  Pauze met fruit gevolgd door sport en spel

10.30 tot 13.15  leer- en workshops

 

Stichting Kuychi heeft ook een eigen site met meer informatie over haar projecten: www.kuychi.nl

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Kuychi