Stichting Ikusasa

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

Stichting Ikusasa is opgericht op 4 juni 2008 met als doel kinderen in Zuid-Afrika financieel te ondersteunen bij hun opleiding. Stichting Ikusasa is een financieel adoptieproject, wat inhoudt dat een Nederlandse sponsor meebetaalt aan het onderwijs voor een kind in Johannesburg. Hierdoor krijgt het kind jaarlijks een pakket met schoolspullen en een voucher voor een schooluniform.

Stichting Ikusasa werkt samen met verschillende Zuid-Afrikaanse partners. Een van deze partners is het Coronation Training Centre, een school voor kinderen met een handicap, gevestigd in Johannesburg. Deze leerlingen worden door hun sponsors ondersteund in het vervoer van en naar school.

De stichting is sinds 2005 betrokken bij Coronation Trainings Centre (CTC), gevestigd in de wijk Newlands in Johannesburg. Een gevleugelde uitspraak van het team daar is: 'Not disabled, but differently abled'. De school heeft een regionale functie en veel leerlingen komen uit arme gezinnen. DIt betekent dat de school een groot gedeelte van haar financiële middelen uitgeeft aan het schoolbusvervoer van haar leerlingen. De overheid betaalt wel voor het personeel, maar niet of onvoldoende voor vervoer. 

Stichting Ikusasa steunt het CTC door Nederlandse sponsoren te koppelen aan leerlingen van de school, waarmee onder andere de vervoerskosten tegemoet gekomen worden. In principe moeten ouders de kosten zelf betalen, maar aangezien veel kinderen uit arme gezinnen komen is dit vaak niet mgelijk en komt het erop neer dat de school hiervoor verantwoordelijk is. 

Echter is het ook nodig dat er soms extra investeringen worden gedaan in de school, voor bijvoorbeeld het opknappen van lokalen, het uitbreiden van het schoolplein of het aanschaffen van nieuwe leermiddelen of een nieuwe schoolbus. Hiervoor vraagt Stichting Ikusasa regelmatig hulp van andere stichtingen, om met extra giften de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Zo is vorige jaar een netbalveld aangelegd, is het jaar ervoor een nieuwe schoolbus gekocht maar worden ook kleinere aankopen gedaan zoals een nieuwe rolstoel voor een leerling of nieuwe schoolschoenen voor de meest arme leerlingen die het zelf niet kunnen betalen. 

Momenteel staat bovenaan de lange lijst met wensen van het CTC de aanschaf van 3 airconditioners voor de onlangs nieuw gebouwde lokalen. Hiermee kan ook tijdens de zeer hete dagen die Zuid-Afrika regelmatig doormaakt verantwoord onderwijs worden gegeven aan de leerlingen. Stichting Bisschop Bekkers vindt de initiatieven van Stichting Ikusasa zeer bewonderenswaardig en geeft met plezier hun financiële hulp voor de aanschaf van de airconditioners, zodat het CTC door kan gaan met het onderwijs aan de 'differently abled' kinderen in Johannesburg!

 

November 2020:
De Covid pandemie heeft ook voor de scholieren van het Coronation Trainingscentrum in Johannesburg grote consequenties. Maanden konden ze niet naar school. In die periode heeft het schoolteam met man en macht gewerkt om de gezinnen van hun leerlingen, van wie 90% in armoede opgroeit, van voedsel te voorzien. Nu dat wel weer kan moeten ze mondkapjes dragen en kunnen ze hun docent moeilijker begrijpen vanwege diens mondkapje.

Het nieuwe gebouw waarvoor de 3 airco’s zijn verstrekt door SBB is klaar maar nog niet structureel in gebruik vanwege bouwverordeningen, die door de overheid verstrekt moeten worden maar waar door de Covid maatregelen vertraging in is opgelopen. De nieuwe school biedt o.a. ruimte aan bijna 200 leerlingen. Er is o.a. een grote zaal waar gesport kan worden.

Het CTC heeft vrijwel structureel geld tekort. De schoolleiding is bezig met het aanschaffen van een bus zodat het vervoer ook Corona proof kan gebeuren. SBB zal waar nodig i.s.m. stichting Ikusasa steun bieden aan deze school.

 

Mei 2021:
De schoolleiding heeft via Stichting Ikusasa bij SBB aangeklopt om een paar urgente projecten te kunnen realiseren:

  • Uitstroom mogelijkheden voor speciaal onderwijs scholieren in het Coronation training Centre in Johannesburg
    Men gaat de kinderen die de school gaan verlaten trainen in werkzaamheden zodat zij in het arbeidsproces terecht kunnen. Het gaat bijvoorbeeld om: kleding wassen en strijken, voedsel bereiden en uitserveren, etc. De school moet voor de arbeidstraining ook andere inrichting aanschaffen.
  • Inrichting nieuwe schoollokalen
    Daarnaast is er een nieuwe vleugel gebouwd aan de school, waarvoor ook inventaris moet worden aangeschaf.

SBB is onder de indruk van de visie en het beleid van deze bijzondere school en steunt van harte deze deelprojecten.

 

Klik op de link voor meer informatie over Stichting Ikusasa: www.ikusasa.nl
en voor het CTC: https://coronationtraining.co.za/

Klik op de link hieronder voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Ikusasa