Eye for Others

Contactpersoon: mevrouw Gruijters

 

De stichting Eye For Others gelooft in de mogelijkheid van een betere wereld. Ondanks onrecht; ondanks ongelijkheden; ondanks de vele belangen van een systeem dat individualisme bevordert en ons doet vergeten dat we samen één zijn.
Door het bundelen van krachten de meest kansarme en kwetsbare kinderen kansen te bieden. Voor diegenen die veel te vaak geboren worden in omstandigheden die hun basiszekerheid en hun ontwikkeling niet garanderen.
De stichting is actief in Zuid-Afrika; de nadruk gericht op kinderen met een beperking, straat- en weeskinderen, kinderen in achterstandsgebieden kinderen die in moeilijke en mentaal zware gezinsomstandigheden leven. Maar ook hun vaak in moeilijke omstandigheden levende moeder, oma, zorggever, enz.

SBB financiert een groen project bij een dagcentrum in Zuid Afrika
In Bloemfontein startte 25 jaar geleden een bevlogen ergotherapeute, Beulah van Aswegen, het Beudene een dagcentrum voor meervoudig geestelijk gehandicapten.  Zij leidt dit sindsdien onbezoldigd vol passie vanuit haar Bijbelse visie om oog te hebben voor de meest kwetsbaren.
In een hal worden 100 kinderen en volwassenen bezig gehouden. De stichting Eye For Others, die vanuit Nederland dit dagcentrum ondersteunt met raad en daad, diende bij Stichting Bisschop Bekkers een projectplan in voor uitbreiding van het dagcentrum en voor de bouw van een tweede groentekas om beter te kunnen voorzien in eigen voedsel.
SBB heeft gekozen de groenvoorziening te financieren en is verheugd een steentje te kunnen bijdragen aan dit mooie project.

Voor meer informatie, zie de eigen site van stichting Eye For Others: www.EyeForOthers.nl
En voor een filmpje over het Beudene-project: https://www.eyeforothers.nl/beudene-daycare-project2/

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Eye for Others