MREC Bosnië

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

MREC is een centrum voor geestelijke gezondheid in Bosnië Herzegovina. Het centrum richt zich op de ontwikkeling van kinderen met fysieke en mentale beperkingen, in de vorm van therapieën, trainingen, sport, workshops en interactieve bijeenkomsten.

Het doel van deze activiteiten is de sociale ontwikkeling van deze kinderen stimuleren en de bestrijding van stigmatisering van deze kinderen met daarbij de hoop op acceptatie van deze kinderen in de maatschappij.

De activiteiten worden over het algemeen door de districtsoverheid gefinancierd maar de budgetten zijn hiervoor echter beperkt. Daarom is de hulp van SBB gevraagd. MREC hoopt door middel van de financiële steun van SBB hun activiteiten een kwaliteitsimpuls te kunnen geven om de kinderen in het centrum te kunnen blijven helpen. Met deze hulp wordt onder andere een busje aangeschaft.

                                           

Het aangeschafte busje