Asociacion Aynimundo

Contactpersoon: De heer Broeders

 

Sinds 11 jaar werkt Aynimundo in de sloppenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru, aan de verbetering van de levensomstandigheden van de allerarmsten. Dit doen zij op verschillende manieren. Het werk, dat altijd gebaseerd is op lokale initiatieven van de bewoners in de wijken zelf, is grofweg te categoriseren in Stedelijke Ontwikkeling en Educatie. Sinds 2008 is daar een aandachtsveld bijgekomen: kinderen met een handicap.

Anyimundo logo 

Aynimundo heeft een project opgesteld voor drie jaar met verschillende doelen:

  • Voorlichting geven over burgerrechten en maatschappelijke voorzieningen
  • Het bevorderen van de deelname van gehandicapte kinderen in het reguliere onderwijs
  • Therapeutische begeleiding en dienstverlening
  • Renovatie en bouw van een therapiecentrum
  • Vakopleiding en arbeidbemiddeling voor gehandicapten

    Anyimundo foto

SBB gaat een deel van dit project steunen, namelijk de renovatie en bouw van een therapiecentrum. In de wijk Pamplona Alta waar Aynimundo al enkele jaren actief is, met zowel educatieve als bouwkundige activiteiten, heeft deze organisatie contact gekregen met een school voor speciaal onderwijs, het Colegio Mariana Carrigan. Op verzoek van leerkrachten en therapeuten van deze school willen zij de oude gebouwen renoveren en een nieuwe therapiecentrum bouwen. Het Colegio Mariana Carrigan fungeert hierbij als uitvalsbasis voor het ambulante team van Aynimundo.

 

Anyimundo heeft ook een eigen site met meer informatie over alle projecten: www.anyimundo.org

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Asociacion Aynimundo