Wie zijn wij?

 

Wat doet SBB?

SBB biedt al 50 jaar steun

 

De Stichting Bisschop Bekkers (SBB) wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Ook zij verdienen een menswaardig leven en de kans hun capaciteiten te ontplooien. SBB ondersteunt projecten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Daarbij wordt geen onderscheid naar levensovertuiging gemaakt.

De aanvragen die ons bereiken zijn heel verschillend. Het kan gaan om de aanschaf van aangepast speelmateriaal, om het financieren van een bus om kinderen naar een dagverblijf te brengen, om een bijdrage aan de bouw van een recreatiezaal of om de vertaling van een basisboek over autisme in de plaatselijke voertaal.

 

 

Onze inzet is echter steeds dezelfde. Door onze onafhankelijkheid en kleinschaligheid kunnen we snel en concreet hulp bieden. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, zodat bijna al het geld ten goede komt aan de projecten. Deze vrijwilligers hebben verschillende deskundigheden. Sommigen werken op bestuurlijk of economisch terrein, anderen zijn deskundig in ontwikkelingswerk of de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap of een ontwikkelingsachterstand. Ook maken ouders van kinderen met een handicap deel uit van het bestuur.