Kindertehuis in Namakkal

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

Het kindertehuis in Namakkal is een project wat gesteund wordt door de stichting Colouful Children. De stichting Colourful Children zet zich in voor de gehandicapten in Zuid-India. Zij ondersteunen projecten financieel en zetten ook nieuwe projecten op. Zo dus ook het kindertehuis wat SBB ondersteunt.

Het betreft verstandelijk gehandicapte kinderen die meestal ook een lichte lichamelijke beperking hebben. De kinderen zijn afkomstig uit de laagste klasse in India. De ouders geloven dat zij door God gestraft worden met een gehandicapt kind en verbergen het kind vaak. Deze kinderen krijgen geen mogelijkheden om zich te ontplooien.
Daarom werd het kindertehuis opgericht. Het tehuis werd op 3 augustus 2007 geopend en werd het genoemd naar de stichting die het oprichtte: Colourful Children.
 
logo Colourful Children
 
 
De leiding van het tehuis is in handen van een paar zusters van de Sisters of St. Anne, een katholieke zuster congregatie. Deze zusterorde heeft ervaring in het leiden van tehuizen voor gehandicapte kinderen.
De kinderen zullen dag en nacht in het tehuis verblijven en verzorgd worden door- en onderwijs krijgen van 15 professionele verzorgers/onderwijzers. De kinderen leren elementair rekenen, schrijven, met geld omgaan en basis vaardigheden in naaien en timmeren zodat zij zich in de toekomst met een eenvoudig werk kunnen staande houden. Doel is ook om de ouders bij de kinderen te blijven betrekken en de ouders te laten zien welke vooruitgang het kind maakt.
SBB heeft ook nog het geld voor een busje gedoneerd, zodat de kinderen konden worden vervoerd naar het kindertehuis in Namakkal.
 
Voor meer informatie over het kindertehuis in Namakkal, klik op de link: site Kindertehuis in Namakkal

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Kindertehuis in Namakkal