Stepping Stone Liberia

Contactpersoon: Mevrouw Gruijters

 

De stichting Stepping Stone Liberia is werkzaam in een geisoleerde en ‘vergeten’ regio van Liberia waar de regering en NGO’s nauwelijks actief zijn. Zij bevorderen kennis van landbouw om daarmee armoede en honger te bestrijden. In de regio waar zij werken is een missiepost met medische voorzieningen welke heeft gevraagd of zij met hun gereedschap kippenhokken willen bouwen voor gehandicapte kinderen en hun gezinnen, en daarbij ook om te zorgen voor de begeleiding van de betreffende gezinnen met verstandelijk gehandicapte kinderen in de vorm van hulp bij het verbouwen van gewassen die kunnen dienen als kippenvoer (mais, sorghum en andere granen).

 

 
Het is de bedoeling dat de gehandicapten zelf de kippen gaan verzorgen en meehelpen met de verbouw van granen voor kippenvoer zodat zij een zinvolle functie kunnen vervullen binnen de familie en, wat zeker zo belangrijk is, dat ze gezien en gewaardeerd worden. In hun cultuur en hun omgeving worden gehandicapten verborgen, ze worden niet gezien en als minderwaardig beschouwd. Met het beoogde project van kleinschalige kippenhouderij verwerven deze mensen toch een plaats in de familie en kunnen zij een hele belangrijke bijdrage leveren aan de productie van eieren en daarmee aan de zelfredzaamheid van de hele familie.
De landbouwkundige van onze stichting zal de betrokken kinderen en hun ouders gedurende twaalf maanden frequent bezoeken en van advies dienen op zowel agrarisch gebied als op het terrein van kippenhouderij.

 

Het idee dat er dus ligt is de bouw van een complete kippenhouderij. SBB vindt dit een mooie manier op ook de mensen met een verstandelijke beperking in dit land te kunnen helpen en leent dan ook met veel plezier steun aan dit initiatief van Stepping Stone Liberia. Zij zullen hiermee zo snel mogelijk met de bouw kunnen beginnen zodat na het regenseizoen, in september 2016, de eerste gezinnen hopelijk beginnen met het houden van kippen!

 

Voor meer informatie over het project, zie de eigen site van Stepping Stone Liberia: www.steppingstoneliberia.org

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stepping Stone Liberia