Stichting Ajuta

Contactpersoon: De heer Akkersdijk

 

In 2004 kreeg Stichting Ajuta van de gemeente Sighetu de beschikking over een leegstaand schoolgebouw met als doel het gebouw te renoveren en geschikt te maken als dagactiviteitencentrum voor lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten in Sighetu, Roemenië.

SBB steunde toen dit project door geld te doneren voor de inrichting van de activiteitenlokalen. Later kregen zij nog een aanvraag om geld te doneren voor materiaal en gereedschap voor het opknappen van de tuin en voor ontwikkelingsgerichte activiteiten. Met dit geld is de tuin gaat de tuin helemaal opgeknapt worden en is er een kaarsenmakerij gebouwd, waar kaarsen worden gemaakt die ook weer worden verkocht. Het geld wat daarmee wordt verdiend komt ook weer ten goede aan het activiteitencentrum.

logo ajuta

Voor meer informatie over dit project, klik op de link: site Activiteitencentrum Stichting Ajuta

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Ajuta