Charles de Foucauld Associatie

Contactpersoon: Mevrouw Gruijters

 

De Charles de Foucauld Associatie is gevestigd in de wettelijke hoofdstad van Bolivia, Sucre. Zij willen mensen met een verstandelijke beperking en hun families stimuleren tot en ondersteunen bij productieve activiteiten die passen bij hun Andine identiteit. Een van die activiteiten is het weven van ruwe schapenwol. Deze kan vervolgens verwerkt worden tot een serie aantrekkelijke producten voor andere mensen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

logo charles de foucauld

De Charles de Foucauld Associatie heeft nu het plan om een weverij te bouwen waar mensen met een verstandelijke beperking en hun families kunnen leren weven en zo een bescheiden inkomen kunnen verdienen. Zo hebben zij een grotere kans op een goede toekomst en een beter leven. SBB steunt deze organistatie hierbij door geld te doneren voor de volgende doelen van dit project:

 • Het contrueren van een adequate ruimte waarbinnen een atelier gevestigd kan worden
 • Het formeren van een groep verstandelijk beperkte mensen en hun families voor het ontwikkelen van vaardigheden op weefgebied met het ook op de toekomstige productie
 • De inrichting van de ruimte voor de productie op middelgrote schaal
 • De inkoop zeker stellen van schapenwol en natuurlijke verfstoffen
 • Het opzetten van een systeem van leiding geven en controleren, administratieve zaken, promotie en verkoop

Al het geld wat met de verkoop van de geweven producten weer wordt verdiend, komt weer ten goede van het project.

Bestuurslid Jan Broeders is in maart 2010 naar dit project geweest en heeft met eigen ogen gezien wat dit project gedaan heeft. Er wordt door de gehandicapten en hun families zelf geld verdiend en zo kunnen zij voor een groot deel voor zichzelf zorgen. Een verslag van Jan Broeders zal in de nieuwsbrief verschijnen, samen met foto's van zijn reis.

Om ook de afgelegen gebieden te kunnen bereiken, zal in 2011 een motor worden aangeschaft. Dit zal weer gefinancierd worden door SBB. Zo kunnen de plaatsen die niet te bereiken zijn met de Toyota terreinwagen die al beschikbaar is, ook geholpen worden.

 

Een aantal jaren heeft dit project met de huidige ondernemingen goed gedraaid. Nu, in 2015, is echter het idee ontstaan voor een nieuwe onderneming die voortbouwt op de vorigen, waarvoor opnieuw de steun van SBB is gevraagd.

Het gaat hier om een visieverandering in het district Chuquisaca (ongeveer de grootte van Nederland) waar bijna 5% van de populatie bestaat uit mensen met een beperking. Het idee is om de samenleving te overtuigen van het feit dat deze mensen ook een bijdrage kunnen leveren en gelijke kansen voor hen te creëren. Hiervoor zijn 3 doelen opgesteld:

 • Jongeren met een verstandelijke en/of fysische beperking de noodzakelijke vaardigheden om in een arbeidsproces te functioneren, bij te brengen. 
  Actie: Het organiseren van cursussen om personen met een beperking en hun families te overtuigen van hun mogelijkheden. Daarnaast is coaching en begeleiding nodig.
 • Private ondernemingen rechtstreeks en via symposia motiveren tot het aannemen van jongeren met een beperking. 
  Actie: via symposia de visie van werkgevers veranderen ten aanzien van de mogelijkheden van mensen met een beperking.
 • Verantwoordelijken bij de gemeenten motiveren actie te ondernemen voor de inclusie van deze doelgroep. 
  Actie: Een mentaliteitsverandering tot stand brengen door publicaties over dit thema en het rechtstreeks benaderen van de betreffende ambtenaren.

Hiermee wordt ook gehoopt dat dit district als voorbeeld kan dienen voor andere districten in het land. Aangezien de meningen en houdingen jegens mensen met een beperking niet zomaar van de een op andere dag veranderd zijn, loopt dit project tot zeker december 2016. Hierna wordt gekeken of al voldoende is bereikt of dat het idee nog verder voortgezet moet worden.

SBB vindt dit een zeer mooie onderneming en prijst de langdurige visie die de Charles de Foucauld Associatie hiermee heeft. Hiermee zal namelijk ook op de lange termijn voortuitgang worden gezien. Daarom geeft SBB met plezier twee jaar lang financiële steun aan dit project zodat zij deze mooie doelen kunnen realiseren!

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Charles de Foucauld Associatie