CRCHS Galata Iasi

Contactpersoon: De heer Broeders

 

CRCHS Galata Iasi is een tehuis in Roemenië waar een groep kinderen met verschillende handicaps woont. In oktober 2012 heeft dhr. Broeders dit tehuis bezocht en de directrice, Ciochina Emilia, gesproken. Tijdens dit bezoek is gebleken dat er  voornamelijk behoefte is aan dagbesteding voor de kinderen. Hierbij is het belangrijk dat ze kennis opdoen die ook nuttig besteed kan worden voor het bestaan van het tehuis.

Een aanvraag is daarom binnengekomen voor het realiseren van een kas op een balkon van het tehuis. Hierin zullen planten worden verbouwd door de kinderen die in het tehuis wonen en leren over de manier waarop deze onderhouden moeten worden. De gewassen zullen vervolgens worden gebruikt voor de opmaak van het tehuis zelf. Op deze manier kunnen de kinderen zelf genieten van de energie die ze in het project hebben gestopt.

In een eerdere poging om een kas op te zetten is gebleken dat vooral de regen een probleem oplevert. Wanneer deze de kas in loopt, zullen de planten beschadigd raken en is alle moeite voor niets geweest. Dit is dan ook de reden dat de hulp van SBB is ingeschakeld. Door de financiële steun die geleverd gaat worden, zal een degelijke kas gebouwd kunnen worden waar de kinderen voor hopelijk een hele lange tijd plezier aan zullen beleven!