Naschoolse opvang “PIINEA VIETII” Hîncesti

Contactpersoon: De heer Broeders

 

De heer Broeders heeft tijdens zijn meest recente reis naar Moldavië een middag meegedraaid met de naschoolse activiteiten op de school “PIINEA VIETII” in Hîncesti. Vóór zijn reis was hem al meegedeeld, dat er geen spelmateriaal is voor de kinderen. Daarom doet men nu een beroep op SBB. De naschoolse opvang wordt geleid door de maatschappelijk werkster van het school-internaat en een aantal studenten als vrijwilligers. Men maakt gebruik van een zaaltje van een kerkgebouw. Kansarme kinderen uit sociaal zwakke gezinnen worden hier na schooltijd opgevangen, krijgen te eten en worden begeleid bij hun huiswerk.

Het bijzondere is echter dat ook kinderen van het school-internaat voor kinderen met een verstandelijke beperking hier welkom zijn én er gebruik van maken.

Dit is voor SBB de reden om financiële hulp te verlenen aan het school-internaat zodat spelmateriaal kan worden aangeschaft.