PhySCI (Physiotherapy Support Children International)

Contactpersoon: mevrouw Gruijters

 

Stichting PhySCI helpt kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in ontwikkelingslanden  (Nepal en  Bangladesh) met heel basale hulp in de vorm van zorg, ontwikkeling, fysiotherapie en hulpmiddelen. Zo maken zij een stapje vooruit en kunnen wat meer op eigen benen staan. Samen met lokale werkers, moeders en vrijwilligers maakt PhySCI grote verschillen in het leven van veel kinderen en hun ouders, en wordt bijgedragen aan hun kwaliteit van leven. Er wordt voor gezorgd dat de kinderen respect, aandacht en zorg krijgen van hun omgeving en uit hun sociale isolement komen. Vele kinderen worden naar school geleid.

Bangladesh, Mymensingh
Inrichten van een nieuw dagcentrum voor kinderen met een beperking uit de dorpen Muktagacha en Vati Barera

Dit project van stichting PhySCi (Physiotherapy Support Children International) betreft een dagcentrum voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar met autisme, ontwikkelingsachterstand, gedragproblemen en meervoudige beperkingen van diverse niveaus.
Hen wordt een dagprogramma geboden dat ontwikkelings- of belevingsgericht is. De kinderen krijgen activiteiten aangeboden op hun niveau, alsmede therapie. Hun  moeders  krijgen advies over hantering, gedrag, stimuleren van ontwikkeling en huiswerkoefeningen. Voor een aantal kinderen is toeleiding naar school mogelijk, zij het op een lager niveau, vanwege hun ontwikkelingsachterstand, maar participatie levert kwaliteit van leven op. Door de activiteiten die hen worden geboden, worden de kinderen uit hun isolement gehaald. De moeders vinden steun bij elkaar en zien dat de kinderen mogelijkheden tot ontwikkeling hebben. 

Het project is gestart in 2O11, maar vanaf 1 januari 2021 moesten de dagcentra verplaatst worden naar nieuwe huisvesting. Materialen voor de kinderen zijn aanwezig, maar onvoldoende basisinrichting zoals meubilair, vloerbedekking, ventilatoren, kasten, eet- en drinkgerei voor de kinderen, enz. 
SBB  werd gevraagd om de materialen te  financieren voor de inrichting en doet dat we graag.

 

November 2021

December 2022
Stichting PhySCI is sterk betrokken bij dagcentra voor kinderen met een verstandelijke beperking In 4 dagcentra hebben de kinderen hulpmiddelen nodig, zoals speciale stoelen, statafels en spalken hard nodig. Een deel van hen zal kunnen doorstromen naar het regulier onderwijs, mits ook zij kunnen beschikken over dit soort hulpmiddelen Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan bewustwording, voorlichting om discriminatie van de mensen met een verstandelijke beperking   te verminderen. PhySCI  geeft ook begeleiding in het omgaan met gedragsstoornissen en in sensomotorische integratie. SBB draagt graag bij aan hulp voor deze kinderen in het straatarme Bangladesh.

Begin april ontving SBB een kort verslag met leuke foto's.

 

December 2023
In het dagcentrum op 4 locaties in Mymensingh komen veel verstandelijk beperkte kinderen met meervoudige beperkingen.
Om deze kinderen goed te verzorgen en begeleiden zijn hulpmiddelen nodig. 
In Phulbari probeert men in een drie jaar durend project kinderen met een beperking te laten instromen in het reguliere onderwijs.
Dat is een hele uitdaging. Met volwaardige schoolmaterialen en middelen om een sportdag te organiseren waarin de jongeren samen sporten worden de drempels iets lager.
SBB ondersteunt deze voorstellen van harte.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u de eigen website van de stichting raadplegen: www.physci.nl

 

Klik hieronder voor het fotoboek van dit project:

Fotoboek PhySCI