The Treasure Centre

Contactpersoon: De heer Akkersdijk

 

The Treasure Centre is opgericht in 2002 door de Missionary Sisters of the Holy Rosary. Het is het enige centrum in Kameroen dat uitsluitend is gericht op kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Mevrouw Jantje Benjamins is een donateur van SBB en zij is hier in juni 2009 geweest en heeft geholpen een verzoek om financiële steun op te stellen richting SBB, zodat zij kunnen zorgen voor de juiste accomodatie. 

In juli is deze aanvraag binnengekomen, gericht op 81 kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 36 jaar oud. Het gaat hier om een multifunctionele ruimte naast de sportvelden die onlangs zijn aangelegd. SBB wordt gevraagd om dit project te steunen en stemt hierin toe.

 The Treasure Centre

The Treasure Centre is een dagopvang voor een groep van ruim 50 kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking. De kinderen worden door een team van begeleiders opgevangen en krijgen activiteiten aangeboden. 

Het ontbreekt hen aan kennis, ervaring, materiaal en goede huisvesting. Ondanks dat is sister Kathleen met de begeleiders in staat om de kinderen een plezierige en zinvolle dag te bieden. Daar waar men begonnen is vanuit een schoolsysteem is men langzaam maar zeker overgestapt naar het aanleren van meer praktische vaardigheden. Vaardigheden die maken dat de kinderen een bijdrage kunnen leveren aan het gezin en de gemeenschap waarin zij leven. Daarbij is te denken aan het sprokkelen van hout, herstellen van kleding en schoenen en het vlechten van manden.

Afgelopen jaar is rondom The Treasure Centre een hek gebouwd om het terrein te scheiden van de buurman, een lokale boer. Hierdoor zijn de problemen met onder andere de veiligheid van de kinderen opgelost, ook weer mede door de financiële hulp van SBB. Na de voltooiing van het hek kregen wij van Kathleen O'Brien, onze contactpersoon, deze brief:

'Met plezier kan ik u mededelen dat wij met de gulle gift van Stichting Bisschop Bekkers het deel van het hek hebben kunnen afmaken waarvoor we hulp hadden gevraagd. Tijdens de lange vakantie, toen de kinderen niet aanwezig waren en ze de metselaars niet in de weg liepen of gevaar liepen toen de lasser aan het werk was, hebben we het hek aan een zijde van het terrein helemaal kunnen voltooien. Dit zorgt ervoor dat we nu gescheiden zijn van de boerderij waar onze buurman zijn producten verbouwt. Na het genieten van een lange vakantie zullen de kinderen aanstaande maandag weer komen. Het hek gaat ervoor zorgen dat het terrein veiliger is en dat de leraren hun werk kunnen doen zonder zich constant zorgen te hoeven maken over de veiligheid van de kinderen. Ook zal het hek ervoor zorgen dat het Treasure Centre geen problemen meer krijgt met onze buurman, omdat het hek ons nu van hem en zijn boerderij scheidt. Ik wil u nogmaals bedanken, ook namens de kinderen en de leraren. Er zit ook een foto bijgevoegd van het hek dat mede met uw hulp mogelijk is gemaakt. Moge God u en uw stichting zegenen voor al de hulp die u biedt aan verstandelijk beperkte kinderen.'

Wij zijn ontzettend blij dat wij bij hebben kunnen dragen aan deze uitbreiding en wensen The Treasure Centre ook alle geluk toe!

 

Klik op de link voor meer informatie over The Treasure Centre: site The Treasure Centre

Klik op de link voor een filmpje over dit project: The Treasure Centre

Klik op de link hieronder voor het fotoboek:

The Treasure Centre