Stichting Betuwe Wereldwijd

Contactpersoon: mevrouw Zevalkink

 

Stichting Betuwe Wereldwijd, opgericht in 1987, vindt dat iedereen een kans moet krijgen, zowel mensen hier in Nederland als mensen in ontwikkelingslanden.

Voor de mensen in Nederland richt men zich op een passende, veilige en stimulerende werkplek voor eenieder die ondersteuning nodig heeft om sociaal en maatschappelijk mee te kunnen doen. Het team van Stichting Betuwe Wereldwijd bestaat uit zo'n 40 medewerkers: een mix van mensen met een rugzakje (zoals autisme of een verstandelijke beperking), vrijwilligers, langdurig werklozen, stagiaires en drie betaalde coördinatoren.

 

 

Voor de mensen in ontwikkelingslanden streeft men ernaar dat eenieder (jong of oud, man of vrouw) die een beroep wil leren en uitoefenen, kan beschikken over voldoende en kwalitatief goed gereedschap.

In de werkplaats worden gebruikt gereedschap, naaimachines, breimachines, fietsen en computers opgeknapt, en vervolgens verzonden naar ontwikkelingslanden. De materialen gaan naar kleine opleidingscentra en andere organisaties die zich richten op armoedebestrijding en werkgelegenheid, door middel van training, deskundigheidsbevordering en coaching. Dit deel van het werk doet Stichting Betuwe Wereldwijd onder de internationale noemer 'Tools4Change'

Spullen en materialen die uiteindelijk níet kunnen worden verzonden, worden helemaal uit elkaargehaald, gesorteerd en afgevoerd voor recycling.

Stichting Betuwe Wereldwijd is een stichting zonder winstoogmerk, met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

oktober 2013

Sinds enkele jaren geeft Stichting Betuwe Wereldwijd ook goed gebruikte goederen en instrumenten aan organisaties en instellingen in Suriname. Zo zijn er bijvoorbeeld muziekinstrumenten, waaronder een orgel, piano's en vleugels, naar een kathedraal koor in Paramaribo gebracht. Ook zijn er 150 opgeknapte fietsen naar een werkplaats gebracht in Paramaribo, samen met een fietsenmaker om een werkplaats op te richten met nieuw opgeleide fietsenmakers.

Op deze manier kwam Stichting Betuwe Wereldwijd in aanraking met de Mr. Huber Stichting. Deze stichting zet zich overal in Suriname in voor kinderen en volwassen met een  beperking. Zo hebben zij een dagopvang en geven zij hulp bij aangepast onderwijs voor deze kinderen. De Mr. Huber Stichting heeft nu ook een begin gemaakt met een verdeelpunt voor goederen voor mensen met een beperking. De stichting blijkt aan een grote behoefte te voldoen en daarom heeft ze bij Stichting Betuwe Wereldwijd voor de aanvulling van goederen aangeklopt. Gedeeltelijk kunnen de hulpmiddelen voor de Mr. Huber Stichting uit de gedoneerde goederen van Stichting Betuwe Wereldwijd worden gehaald maar een groot deel van de specifiek aangepast instrumenten voor mensen met een beperking zal gekocht moeten worden.

 

Hiervoor is de hulp van SBB ingeschakeld. SBB zal Stichting Betuwe Wereldwijd financieel steunen bij de aanschaf van onder andere rolstoelen, douchestoelen, toiletstoelen en ziekenhuisbedden. Op deze manier kan de stichting de Mr. Huber Stichting voorzien van de juiste middelen voor mensen met een beperking in Suriname.

 

juli 2015

Zoals de naam al zegt zorgt Stichting Betuwe Wereldwijd voor aanvoer van gebruikte goederen naar plekken over de hele wereld. Zo zijn er ook verschillende spullen naar West-Oekraïne gestuurd. Hier, in Ivano Frankitch, bevindt zich een afdeling van de internationale organisatie St. Eugenio. Elke woensdag komen daar enthousiaste jonge mensen uit christelijke gemeenschappen bijeen in een kapel om te bidden maar ook om dingen voor de samenleving te doen. Zo bereiden zij eten voor de allerarmsten in de samenleving en bezoeken zij een verpleeghuis met onder andere mensen met een handicap om met hen te praten en te zingen.

 

november 2017

Hetzelfde geldt voor een project in Sierra Leone, genaamd DiSiL, waar Stichting Betuwe Wereldwijd goederen naartoe stuurt zodat kinderen met een verstandelijke beperking een vakopleiding kunnen volgen. Op deze manier wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun zelfstandigheid vergroot.

Omdat het heel mooi is dat deze jonge mensen dit vrijwillig doen wil Stichting Betuwe Wereldwijd hen helpen door spullen naar hen toe te brengen om dit voort te kunnen zetten. Hieronder vallen een koelkast, een rolstoel, driewieler-fietsen, thermoskannen en snijmachines. Om deze spullen aan te kunnen schaffen en naar deze kapel te kunnen vervoeren hebben zij echter nog financiële hulp nodig. Hiervoor zal SBB haar steun bieden zodat dit mooie initiatief zo snel mogelijk tot uitvoering kan worden gebracht.

 

mei 2020

Een school voor speciaal onderwijs in Kenia heeft gereedschappen, machines en computers nodig ten behoeve van de vakopleidingen en de nieuwe middelbare schoolafdeling. SBB kent deze school vanuit het lesprogramma van Stichting PIT enkele jaren geleden. Door stichting Betuwe Wereldwijd worden de benodigde materialen opgeknapt in Culemborg en vervolgens verscheept. SBB draagt bij aan de kosten voor verscheping.

 

December 2022 - OEGANDA

Opgeknapte gereedschappen en machines ter beschikking stellen aan organisaties in arme landen die scholing en training bieden aan jongeren die daar hulp bij nodig hebben , dat is een van de taken die Stichting Betuwe Wereldwijd op zich heeft genomen.  Deze keer vraagt deze stichting hulp aan SBB om het Wisdom Training Resource Centre  (WTRC) in Birhese, Ibanda in Zuidwest Oeganda. Jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die een moeilijke jeugd achter de rug hebben, omdat ze worden gepest, weggezet of verwaarloosd,  worden in 2 jaar opgeleid tot kleermaker, schoenmaker, leren computervaardigheden, leerbewerking en breien.  De gereedschappen en machines worden eigendom van het WTRC, Stichting Betuwe Wereldwijd levert alleen degelijke en betrouwbare machines en gereedschappen, dus het Centre kan ermee vooruit.  SBB helpt graag mee om de jongeren in Oeganda een toekomst te bieden, waarin ze kunnen werken in een nuttig beroep.

 

Klik op de link voor meer informatie over Stichting Betuwe Wereldwijd: site Stichting Betuwe Wereldwijd

Klik op de link voor meer informatie over de Mr. Huber Stichting: site Mr. Huber Stichting

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Betuwe Wereldwijd