Stichting Harapan

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

Stichting Harapan is een stichting opgericht voor de ondersteuning van de Indonesische Zusters Franciscanessen FCJM Atambua welke werken in het rehabilitatiecentrum Hidup Baru. Hier verblijven dubbel gehandicapte kinderen alsmede kinderen die een operatie hebben moeten ondergaan en voor hun rehabilitatie nog vele jaren therapie moeten krijgen. Het centrum bevindt zich op het Indonesische eiland West Timor.

                    

'Harapan' betekent 'Hoop' in het Indonesisch. De stichting stelt zich als doel het bevorderen en verbeteren van leefomstandigheden van kansarme families en personen in Indonesië. Dit tracht zij te bereiken door:

  • Donaties aan projecten
  • Het verstrekken van gewenste materialen en grondstoffen

Een belangrijk uitgangspunt van de stichting is dat de hulpverlening gebeurt samen met andere contactpersonen of kleinschalige hulporganisaties ter plaatse. Dit sluit dus zeer goed aan bij het uitgangspunt van Stichting Bisschop Bekkers.

Het rehabilitatiecentrum Hidup Baru, wiens naam 'Nieuw Leven' betekent, biedt plaats en verzorging aan ongeveer 40 patiënten. Ondanks het feit dat sommige ouders er de voorkeur aan geven hun misvormde kind te verbergen, trachten de Zusters de ouders te overtuigen om hun kind te laten behandelen. Door middel van therapie of medische ingrepen proberen zij de patiënten weer geschikt te maken voor een leven buiten het centrum. Indien dat niet mogelijk blijkt is permanent verblijf soms noodzakelijk.

 

september 2017

Een aantal kinderen die in het rehabilitatiecentrum wonen gaan in de komende jaren naar het voortgezet onderwijs. Hiervoor is ervaring met computers gewenst, echter is er op dit moment geen mogelijkheid voor de Zusters om deze aan te schaffen. Daarom wordt de hulp van Stichting Bisschop Bekkers gevraagd. Gezien het mooie initiatief om deze kinderen verder te helpen in het leven door hen te ondersteunen in hun opleiding zal SBB met alle plezier financiële hulp verschaffen om dit te realiseren! Dankzij de bijdrage van SBB kunnen er 7 computers, 1 laptop en 1 printer worden aangeschaft.

 

mei 2019

Recentelijk heeft Stichting Harapan opnieuw de hulp gevraagd van SBB voor het rehabilitatiecentrum Hidup Baru. Omdat er veelal meervoudig beperkte kinderen in het centrum verblijven, wordt er langdurige fysiotherapie aangeboden zodat de kinderen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen leren lopen. Aangezien het project zich uitbreidt en steeds meer kinderen geholpen worden, moet de fysiotherapie-afdeling uitgebreid worden, waarvoor ook meer materiaal nodig is. Met plezier zal SBB ook hier financiële hulp voor bieden, zodat het project haar goede resultaten kan blijven voortzetten!

februari 2021

Stichting Harapan is betrokken bij een rehabilitatiecentrum Hidup Baru, gelegen op het Indonesische eiland West-Timor.
Hier verzorgen Indonesische Zusters Franciscanessen FCJM Atambua dubbel gehandicapten kinderen, evenals kinderen die een operatie ondergingen en voor hun revalidatie nog vele jaren therapie moeten krijgen. De therapie is er op gericht om de kinderen te leren zelfstandig te lopen, te eten en naar het toilet te gaan.
In 2019 is met hulp van SBB het nieuwe woon- en leefgebouw voor de patiënten op het centrum vergroot.
Hierdoor hebben de zusters de capaciteit van de afdeling Fysiotherapie aanzienlijk kunnen uitbreiden. Er ontbreken echter therapiebedden en een stabilisator waarmee een kind de rompbalans kan oefenen. SBB draagt hier graag aan bij.

 

juni 2023

Enkele speerpunten van de stichting Harapan zijn 2 revalidatiecentra, waaronder Hidup Baru in West Timor.
Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen worden onderzocht en waar mogelijk geopereerd door  (Nederlandse) orthopedisch chirurgen in Sumatra. Zij hebben lange nazorg nodig waarbij spalken en protheses mede nodig zijn. Ook voor de kinderen die niet in aanmerking komen voor een operatieve ingreep zijn deze middelen van groot belang om hun mobiliteit te bevorderen. SBB hielp mee om de gevraagde therapeutische hulpmiddelen aan te schaffen. 

 


 

Februari 2024
Voor het therapiecentrum, Hidup Baru in Atambua West Timor, vroegen de religieuzen die dit centrum leiden via de Stichting Harapan om financiering van een elektrische rolstoel, een wasmachine en een kast.
Daar werkt SBB graag aan mee.

 

Deze stichting heeft ook al een eigen website: https://harapan.dse.nl

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Harapan