Pasarea Albastra / Blauwe Vogel

Contactpersoon: De heer Broeders

 

In de maand april bracht een drietal medewerkers van dit – onlangs gestarte - eerste dagverblijf Pasarea Albastra voor meervoudig gehandicapte kinderen in de Moldavische Republiek een kort werkbezoek aan Nederland. Zij draaiden mee in de groepen van het gelijksoortige dagverblijf ‘De Blauwe Vogel’ in Soest. De heer Jan Broeders (bestuurslid SBB) fungeerde toen als tolk Roemeens-Nederlands.

Het laatst genoemd dagverblijf wil een twinning link aangaan met haar Moldavische zusterinstelling en met name contact houden via mails, skype en video-conferenties. Het Moldavisch dagverblijf beschikt echter alleen over een zeer trage computer die is afgedankt door het gemeentehuis. Om efficiënt een relatie te onderhouden is een eigentijdse computer nodig, vandaar de aanvraag bij SBB. Omdat SBB deze samenwerking een uitermate goede onderneming vindt, is zij graag bereid bij te dragen aan de aanschaf van de computer.

 

Verder bleek uit de formele en informele gesprekken tijdens genoemd werkbezoek dat men in Moldavië nog veel moeite heeft met het inschatten van de mogelijkheden van de kinderen, het opstellen van een zorg- en begeleidingsplan per kind en het formeren van subgroepjes. Ook blijken de beschikbare pedagogische en didactische materialen nog niet voldoende afgestemd op de diversiteit van de problematiek.

Om deze redenen had Jan Broeders – als orthopedagoog – toegezegd om enkele weken ter plekke te participeren met als voornaamste doel om samen met zijn collega daar, de therapeuten, de groepsleiding en ouders – per kind een plan op te stellen volgens de principes van methode Vlaskamp. Bij zijn reis naar dit dagverblijf heeft Jan Broeders nog een extra 500 euro met zich meegenomen, die hij daar vrij kon besteden aan waar hij deze het meest nodig achtte.

Een aantal weken na zijn bezoek kwam de vraag voor een tweede gift, dit keer om voor een nieuwe inrichting te kunnen zorgen. Dankzij de bijdrage van SBB werd de inrichting van de eetkamer gezelliger en meer aangepast aan de behoeften van de meervoudig gehandicapte kinderen. Het werd gemakkelijker om de kinderen op een goede manier te helpen bij de maaltijd en om hen te stimuleren zelfstandig te eten. Bovendien laten enkele foto’s zien hoe de kinderen betrokken worden bij de voorbereiding van de maaltijden en na het eten is het goed om even uit te rusten op de aanwezige vormbare zitkussens.

                               

 

Afgelopen april is onze secretaris, dhr. Broeders, met zijn vrouw opnieuw naar Moldavië geweest. Daarbij hebben zij ook weer een bezoek gebracht aan Pasarea Albastra. Dhr. Broeders heeft hierover een verslagje geschreven:

'Bij aankomst viel ons op, dat het hele gebouw er zowel buiten als binnen nog steeds goed verzorgd uitzag. We werden ontvangen door de nieuwe manager mevr. Nina Slivca. Bij het begroeten van het personeel, herkenbaar aan de Blue Bird shirts, werden we verrast door de wisselingen in personeel: In vergelijking met vorig jaar was er veel nieuw personeel. Wel was het team compleet om voor de  18 kinderen te zorgen.

Na een inleidend gesprek met de manager draaiden mijn vrouw en ik verdere dag(en) observerend mee met het dagprogramma, dat prettig en strikt verloopt. De personeelsleden werkten spontaan door tijdens onze aanwezigheid en vroegen geregeld welke vooruitgang wij zien. Wij constaterden, dat de kinderen met veel liefde, aandacht en deskundigheid worden benaderd. Met name de tweede dag was de sfeer zeer ontspannen.  Men was gewend aan onze participerende aanwezigheid. Iedereen hield zich aan het dagprogramma. De collegiale omgang met elkaar was herkenbaar plezierig en het voor ons nieuwe personeel werkt vakbekwaam.  Voor ouders staat de deur open. Zij voelen zich op hun plaats bij het halen, brengen en het meedoen in de groep. Voor het eten waren van huis uit grote wekflessen met pruimen, tomaten en abrikozen meegebracht. Men deelt wat men heeft. 

We kregen een goede indruk van de begeleiding van de kinderen, vakbekwaamheid van het personeel, het onderhoud van het gebouw en de omgang met materiaal.'

 

Het is dus fijn om te zien dat de financiële steun die SBB geeft goed gebruikt wordt!

 

Voor meer foto's, klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Pasarea Albastra