Stichting Santosa

Contactpersoon: De heer De Nobel

 

De stichting Santosa is opgericht in 1994. Het is een kleinschalige stichting die hulp verleent aan de allerarmsten van Sri Lanka. Santosa betekent welzijn, gelukkig zijn.
 

De stichting is werkzaam op een smalle kuststrook tussen Negombo en Colombo, in het dorpje Rajawatha, Pamunugama. Het hulpgebied omvat tevens de dorpjes Dungalpitya, Talahena en Pitipana, allemaal gelegen op enkele kilometers afstand van Rajawatha. De kuststrook ligt ingeklemd tussen de Indische oceaan en een grote lagune. Santosa zelf is direct gelegen aan de zee. Het is dan ook een streek waar de bewoners voornamelijk leven van kleinschalige visvangst. Zo'n 80 procent van de bevolking in het dorp leeft onder de armoedegrens. Het gemiddelde gezinsinkomen is nog geen 30 euro per maand. Van de visserskinderen gaat zo'n 35 procent niet naar school en veel kinderen zijn ondervoed. De werkloosheid is hoog.

De meeste vissers in Sri Lanka varen uit op een traditionele kattumaran (kattu = vastbinden en maran = boomstam). Een gevaarlijke onderneming getuige het feit dat één op de zes vissersvrouwen weduwe is. Behalve de verdrinkingsdood is overmatig alcoholgebruik een andere belangrijke doodsoorzaak. Het heet dat vissers het zout wegspoelen met lokaal gestookte drank; realistischer is het om de oorzaak van het drankmisbruik te zoeken in hun uitzichtloze bestaan.

Santosa heeft zich het lot van deze vissers en hun gezinnen aangetrokken en is in 1994 begonnen met kleinschalige hulpverlening, meestal in de vorm van directe of indirecte hulp aan gezinnen die niet rond konden komen of waarvan de vader was overleden of verdronken. Inmiddels ligt de nadruk vooral op onderwijs, het stimuleren van de mensen in het vinden van werk en hulp om hun eigen leefsituatie te verbeteren. Zo hebben zij onder andere een kleine school voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen, een bibliotheek, geven ze extra onderwijs en organiseren zij voor de plaatselijke jeugd sport- en speldagen.


logo santosa

Op 2e kerstdag 2004 werd Sri Lanka zwaar getroffen door een Tsunami. Ondanks dat Santosa direct aan zee liggen is zij als door een klein wonder gespaard gebleven. Net ten zuiden en ten noorden van hen was de schade aanzienlijk. Wel zijn als gevolg van de Tsunami veel prijzen gestegen waardoor het voor de arme bevolking steeds lastiger wordt om rond te komen. Ook zien ze nu 'valse' concurrentie van vissers die een gloednieuwe boot met buitenboordmotor hebben gekregen van de Tsunami-hulp en waar onze vissers met hun houten roeibootjes niet meer tegenop kunnen concurreren. Indirect zijn ze daardoor toch ook slachtoffer van de Tsunami.

Al vele jaren woedt er een burgeroorlog op het eiland. De Tamil minderheid in het noorden voelt zich onderdrukt en vecht voor een onafhankelijke staat. De Singalese meerderheid zal hier nooit mee instemmen. Helaas grijpen de Tamil Tijgers nu naar alle middelen om hun doel te bereiken: recrutering van kind-soldaten en het gebruik van bommen in bus en trein om onschuldige burgers te treffen en daarmee de regering onder druk te zetten. Gelukkig vinden de meeste gevechten plaats in het noorden, ver weg van het project. Wel heerst er grote angst onder de bevolking om met de bus te reizen, terwijl alternatieven zoals een privébusje te duur zijn.

Nu is er als laatste probleem de financiële crisis bijgekomen. Veel werk gaat verloren, fabriekjes sluiten en de mensen komen zonder enig sociaal vangnet op straat te staan.

Ondanks alle problemen en de soms uitzichtloze situatie blijft Stichting Santosa het werk voortzetten. Op hun website leest u meer over de activiteiten die onze stichting in Sri Lanka onderneemt, zoals een school voor gehandicapte kinderen, een bibliotheek, onderwijs en sport en spel. Omdat de stichting uitsluitend met (onbetaalde) vrijwilligers werkt komt ruim 97% van de donaties ook echt terecht bij de mensen in Sri Lanka die deze hulp zo hard nodig hebben.

Het Santosa project heeft een open karakter. Zij hebben géén hekken rondom het terrein, iedereen is welkom en kan altijd langskomen. Omdat zij veel met kinderen werken hebben zij bewust voor zo'n open structuur gekozen. Ook proberen zij zoveel mogelijk de ouders van de kinderen die bij Santosa komen bij het project te betrekken. Doordat de doorgaande weg naar de vissershuisjes aan het strand over het terrein loopt is er eigenlijk altijd wel aanloop.

 

Santosa heeft dankzij geld van een aantal Nederlandse stichtingen een schooltje gebouwd dat opvang en onderwijs biedt aan zo'n 25-30 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen. Vijf gediplomeerde leraressen geven de kinderen les. De kinderen worden per busje gehaald en gebracht en krijgen tussen de middag een eenvoudige warme maaltijd. Tevens is er een doucheruimte zodat de kinderen indien nodig kunnen worden gewassen. De leraressen hebben in Sri Lanka een speciale opleiding gehad en zijn dus goed in staat om met gehandicapte kinderen om te gaan en ze de juiste begeleiding te geven.

   

De kinderen die deze school bezoeken zijn tussen de 7 en 18 jaar oud. Zij komen uit arme gezinnen en kunnen niet bijdragen aan de schoolkosten. De school zelf bestaat uit 3 lokalen, een douche- en toiletruimte en buiten een groot speelterrein. Er wordt lesgegeven in kleine groepjes, al naar gelang hun leermogelijkheden. Er is een speciale leraar voor dans en bewegings-therapie.

Het is een 'open' school, dikwijls zijn er ook gezamenlijke activiteiten met de kinderen uit het dorp. Tevens is er een oudercomité en er worden regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor de ouders.
SBB steunt Stichting Santosa door de financiering van 10 computers zodat het ''Onderwijsproject'' weer voor vele jaren doorgezet kan worden.
 

Voor meer informatie over Stichting Santosa: www.santosa.nl
Hier zijn ook een aantal mooie en informatieve filmpjes te vinden: filmpjes Stichting Santosa

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Santosa