Stichting Niketan

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

Stichting Niketan wil kinderen en jongvolwassenen bereiken, die geen beroep kunnen doen op andere hulporganisaties in Bangladesh. Deze kinderen zijn motorisch, verstandelijk of meervoudig gehandicapt en kunnen niet begeleid worden in Bangladesh omdat er niet over alle kennis van verschillende soorten handicaps wordt beschikt. Ook is begeleiding afwezig voor deze kinderen. Stichting Niketan heeft daarom als één van de doelstellingen het overbrengen van kennis.

Kinderen met een lichte handicap volgen in Bangladesh vaak het reguliere onderwijs. Wanneer ze echter op zoek gaan naar werk, worden ze keer op keer geconfronteerd met hun beperking. Werkgevers nemen liever geen onervaren mensen met een beperking aan. Deze jongeren raken gefrustreerd en komen terecht bij een zelfhulpgroep, die speciaal voor deze jongeren in het leven is geroepen. Deze groep werd zo'n groot succes, dat er werd gevraagd om nog een groep op te richten. 

Stichting Niketan is een stichting die zich inzet voor kinderen en jongvolwassenen met een motorische en/of verstandelijke handicap in Bangladesh. Zij vindt dat deze kinderen, zoals alle andere kinderen recht hebben op aandacht, warmte en toewijding. De kinderen hebben recht op een menswaardig bestaan: zij moeten zich kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal, emotioneel en fysiek gebied. Zij hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving: het ontwikkelen van zelfstandigheid, educatie en het leren van een beroep zijn van belang.

Uit de ervaringen van de eerste groep is gebleken dat de jongeren in eerste instantie niet durven op te komen voor zichzelf. Ze weten heel goed wat ze willen, maar hebben moeite dit kenbaar te maken. Om dit te doorbreken en om de sociaal emotionele ontwikkeling van de jongeren te bevorderen, gaat Niketan dramalessen geven aan deze tweede groep. SBB steunt Niketan hier financieel bij zodat Niketan deze kinderen kunnen helpen hun zelfvertrouwen terug te krijgen.

De dramalessen zullen twee jaar lang worden gegeven. Per week krijgen de jongeren twee dagdelen les. In de loop van het tweede jaar zal het aantal dagdelen toenemen.

                                                                 logo niketan

De doelstellingen van deze dramalessen zijn op korte termijn dat de jongeren samen gaan praten over de problemen die ze tegen komen en dat ze de mogelijkheid creëren om samen oplossingen te verzinnen. Op lange termijn wordt gehoopt dat er meer bereikt wordt met deze oplossingen, dat ze een plek in de maatschappij krijgen en in te toekomst niet meer volledig afhankelijk zullen zijn van hun ouders.

In 2012 is gebleken dat de dramalessen hun doel zeker treffen. De kinderen bereiken alleen op het moment een volwassen leeftijd en zullen niet meer begeleid kunnen worden in hun dagelijks leven. Ook hier probeert Stichting Niketan weer hulp te bieden samen met SBB. Zij hebben een nieuw project opgezet met verschillende timmermansbedrijven die de jongeren gaan opleiden in het timmermanschap. Op deze manier kunnen deze jongeren hun eigen inkomsten creëren en in hun eigen behoeften voorzien. Met de financiële hulp van SBB kunnen verschillende timmermannen opgeleid worden zodat zij weer de jongeren kunnen opleiden. Ook de materiaalkosten worden verzorgd en op deze manier kunnen deze jongeren, wanneer zij voor zichzelf moeten gaan zorgen, hun eigen bedrijfje beginnen.

In 2014 heeft het houtverwerkingsbedrijf een grote stap naar zelfstandigheid gemaakt. Hiervoor waren een laatste investering in apparatuur en mankracht nodig. SBB heeft hierbij weer hulp gegeven door de kosten voor de apparatuur te financieren. Hiermee kunnen opnieuw 10 jongeren met een beperking opgeleid worden en aan het werk worden gezet. Zo kunnen ook zij een plekje creëren in de Bangladese samenleving en in hun eigen behoeften voorzien.

Na diverse voorbereidingen in 2014 is in januari 2015 Niketan tevens gestart met klasjes passend onderwijs in twee dagcentra’s. In deze klasjes zitten in totaal 40 kinderen met een complexe handicap. Zij krijgen onderwijs op maat, gebruikmakend van een daarvoor specifiek ontwikkeld curriculum en methodiek, met uiteindelijk doel uitstroom naar het reguliere basisonderwijs mogelijk te maken. Ter ondersteuning van deze activiteiten is opnieuw een aanvraag bij SBB ingediend voor:

  • Inrichting van de klassen; communicatie borden, ontwikkelingsmateriaal, schoolbord, prikbord, handvaardigheidsmateriaal, papier, etc. 
  • Trainingen voor leerkrachten van reguliere basisscholen
  • Hulpmiddelen en aanpassingen voor de kinderen / klas en of leerkrachten

De hierboven beschreven klasjes lopen op dit moment erg goed. Er zijn nu echter twee ideeën ontstaan die Stichting Niketan graag ten uitvoer wil brengen om het onderwijs aan deze 40 kinderen nog beter te maken, en aan te passen aan de situatie waarin zij zich bevinden. De ideeën zijn de volgende:

  • Het vertalen, bewerken en printen van nieuw lesmateriaal voor alle kinderen voor zowel dit als volgend schooljaar.
  • Het ontwikkelen van lesmateriaal voor seksuele voorlichting gericht op de jongeren in de klasjes.

Het eerste plan is puur gericht op het kunnen blijven aanbieden van nieuwe lessen aan de kinderen die al het hele jaar met hetzelfde materiaal bezig zijn geweest. Hiermee zullen zij zich weer verder ontwikkelen en zal over de komende twee schooljaren hopelijk weer goede vooruitgang worden geboekt.

Het tweede plan is specifiek gericht op de jongeren in de klasjes. Zij komen op een leeftijd dat seksuele voorlichting zeker belangrijk is maar op dit moment wordt daar op geen enkele manier nog aandacht aan besteed. Daarom neemt Stichting Niketan het op zich hiervoor lesmateriaal te ontwikkelen en aan te bieden aan deze jongeren. Hierbij moet u denken aan het schrijven van boeken gericht op jongeren met een complexe handicap, lespoppen maar ook professionele begeleiding zodat dit onderwerp op een juiste manier aan de jongeren wordt geïntroduceerd en uitgelegd.

Nu, in 2018, wordt er door Stichting Niketan een nieuw project opgezet met de titel 'Leave no one behind'. Het is een project gericht op praktijkonderwijs gefaseerd over twee jaren waarvoor lesmateriaal gericht op verschillende thema's gebruikt zal worden. Voor het volledige projectvoorstel van dit ontzettend grote en nobele initiatief, klikt u op onderstaande link:

Projectvoorstel 'Leave no one behind'

Het lesmateriaal dat hiervoor gebruikt zal worden zal echter eerst vertaald en gedrukt moeten worden voor het gebruikt kan worden. Hiervoor wordt opnieuw de bijdrage van SBB gevraagd, en Stichting Bisschop Bekkers zal met plezier ook hier weer financieel ondersteuning bieden!

Stichting Niketan verricht nog steeds goed werk in Bangladesh en heeft al verscheidene goede dingen bereikt met de voorgaande hulp van SBB, zoals hierboven beschreven. Dit is dan ook de reden dat SBB met alle plezier bijdragen blijft leveren om het zoveelste mooie initiatief van deze stichting mede mogelijk te maken.

 

september 2023

In 2023 bestaat Stichting Niketan 25 jaar en om dit jubileum te vieren besloot het bestuur van SBB om een ingediende aanvraag te honoreren voor schooluniformen, lesmateriaal en vernieuwing van schoolmeubilair en vloerbedekking voor de leerlingen van twee bijzonder onderwijs scholen in het Manikganjdistrict.

Met een schooluniform voelen de kinderen zich een volwaardige leerling, net als de kinderen in hun omgeving zonder een beperking. De scholen zijn al ruim 10 jaar in gebruik en slijtage is dan onvermijdelijk.

De oprichtster van Stichting Niketan, Antoinette Thermoshuizen kreeg voor haar jarenlange ontwikkelingswerk in Bangladesh - terecht- al diverse onderscheidingen. SBB  is blij de mooie projecten van haar stichting ruim 20 jaar te hebben  gesteund.

 

Een mooi filmpje is ook te zien waarin getoond wordt wat stichting Niketan allemaal doet en heeft bereikt voor de gehandicapte jongeren in Bangladesh. Klik hieronder om het filmpje te zien:

 

Deze stichting heeft ook een eigen website: www. niketan.nl

 

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Niketan