StartUp4Kids

Contactpersoon: mevrouw Veenvliet

StartUp4kids streeft naar een wereld waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en op eigen kracht hun geluk nastreven. StartUp4kids wil wereldwijd sociaal achtergestelde kinderen extra scholing bieden om ze te helpen zich te ontplooien en kansen te benutten.

mei 2020

Dit jaar wil StartUp4Kids sociaal en financieel onderwijs (Aflatoun-programma) geven aan kwetsbare kinderen in de westelijke hooglanden van Guatemala. In 2020 richt men zich op kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, kinderen uit achterstandswijken, urbane reguliere basisschoolkinderen en kwetsbare inheemse kinderen uit rurale gemeenschappen met als doel hun toekomstkansen te vergroten. SBB geeft een bijdrage voor drie speciaal onderwijsscholen, gericht op de doelgroep 'mensen met een lichte verstandelijke beperking'. Hoewel het Aflatoun-programma niet specifiek is afgestemd op deze doelgroep, hebben de docenten van het speciale onderwijs hierop zelf aanpassingen gemaakt, en deze blijken succesvol.

 

 

Klik op de link voor meer informatie over StartUp4kids: StartUp4kids

Klik op de link hieronder voor het fotoboek:
Fotoboek StartUp4kids