Amani Centre

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

In Tanzania en veel andere ontwikkelingslanden bestaan er veel vooroordelen over gehandicapten en zeker over verstandelijke gehandicapten. Daarom doet de gemeenschap weinig om het lot van de gehandicapten en hun families te verlichten. Gemeenschapsgeld is zelden of nooit beschikbaar voor deze groep.

Tanzania heeft de UN conventie over de rechten van het kind ondertekend. Daarmee heeft het gehandicapte kind nu vele rechten op papier. In de praktijk merk je weinig van die rechten en worden gehandicapten kinderen bijna altijd uitgesloten van gezondheidszorg en onderwijs.In ontwikkelingslanden worden gehandicapte kinderen vaak gezien als een vloek die verbogen moet worden gehouden voor de buitenwereld. Soms worden deze kinderen opgesloten in een kamer of schuur en komen nooit buiten. Nomaden vermoorden gehandicapte kinderen vaak vlak na hun geboorte, waarna ze worden verbrand. Andere stammen vermoorden meervoudig gehandicapten, omdat wordt gezegd dat ze toch niet levensvatbaar zijn.

Amani Centre heeft zich hun lot aangetrokken en probeert de negatieve houding ten aan zien van gehandicapten te beïnvloeden. Ook geeft Amani Centre praktische hulp aan kinderen met een verstandelijke handicap en hun families.

SBB heeft verschillende projecten van Amani Centre gesteund. Zo is in 2004 geld gegeven voor de opleiding van een sociaal werker, die in 2008 is geslaagd en nu een deel van het werk overneemt van mevrouw Josephina Bakhita, de oprichter van Amani Centre. Verder is in 2007 geld gegeven voor een recreatieruimte en zijn in 2008 ook een bakkerij en waterput gerealiseerd met behulp van een bijdrage van SBB. 

Nu gaat in 2011 ook weer twee nieuwe projecten van start, beide gefinancierd door SBB. Het eerst project is een kleermakerstraining voor gehandicapte jongeren en familie van mensen met een beperking, alsmede voor jeugd zonder een beperking.

De doelen van de stichting met deze training zijn:

  • Jongeren met een beperking laten werken zodat ze zelfstandig(er) worden en zelf een inkomen kunnen verwerven.
  • Geld verdienen voor Amani Centre, door een kleine contributie te vragen aan de jongeren zonder een beperking die meedoen aan de kleermakerstraining.

Het tweede project is een boomplantingsprogramma. Hiermee willen ze het land wat Amani Centre bezit redden van onder andere bodemerosie. Dit zal ook weer geld opleveren voor de stichting, zodat zij verder kunnen met deze en andere projecten. Er zullen fruitbomen worden geplant en bomen die gekapt kunnen worden voor de productie van houtproducten.

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Amani Centre