SolyLuna - Stichting Oog voor Kinderen

Contactpersoon: Mw. Gruijters

 

Stichting SolyLuna - Stichting Oog voor Kinderen is een Nederlands-Mexicaans initiatief gericht op het bieden van professionele begeleiding aan kinderen en hun ouders om zodoende hun leefsituatie te verbeteren. SolyLuna heeft twee dagverblijven opgezet voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en jongeren in Mérida, Mexico.

Mérida is de hoofddstad van Yucatán, een gebied dat een paar uur verwijderd ligt van de stranden van Cancún. In deze stad met ruim 1 miljoen inwoners is een groot gebrek aan professionele opvang voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Begin 1999 zijn voor deze kinderen bovenstaande dagverblijven opgericht.

 

juni 2017

Vanuit de stichting is nu het initiatief gestart om een communicatieprogramma op te richten voor de kinderen in het dagverblijf. De vaak meervoudig gehandicapte kinderen zijn vaak namelijk niet in staat op een verbale manier te communiceren, wat hun band met ouders of integratie in de samenleving niet bevorderd.

SBB vindt dit een heel mooi plan en gaat daarom hierin financiële steun bieden voor de aanschaf van materialen, apparaten en meubilair voor het aanleren en toepassen van deze alternatieve communicatietechnieken.

 

mei 2019

Nu bovenstaand project goed loopt wil SolyLuna een nieuw project starten, namelijk een neurologisch ontwikkelingsprogramma. Hierbij wordt middels hulpmiddelen zoals ortheses de meervoudig beperkte kinderen geholpen hun motorische ontwikkeling verder door te zetten, om op deze manier hun zelfredzaamheid verder te vergroten. Ook hiervoor is de financiële steun van SBB nodig, welke met plezier gegeven zal worden, zodat dit prachtige project de integratie van de meervoudig beperkte kinderen in de samenleving met kleine stapjes steeds verder kan bewerkstelligen!

Februari 2023:
Stichting Solyluna  heeft begin 1999 twee dagverblijven voor jongeren met een beperking opgericht.
Revalidatie en werken aan zelfredzaamheid zijn belangrijke doelen, naast plezier en ontspanning. 
Er komen zowel meervoudig beperkte kinderen als matig tot licht beperkte jongeren.

De kinderen krijgen ook te eten op het dagcentrum. Voeding voor meervoudig beperkte kinderen moet vaak worden aangepast m.b.t. consistentie, smaak etc. Tijdens de coronaperiode zijn de kokkinnen die verbonden waren aan de dagcentra met pensioen gegaan. Een groep jongeren wordt nu getraind in het inkopen en bereiden van de maaltijden , incl. die voor de meervoudig beperkte kinderen.  Ouders worden getraind in het voeden van hun meervoudig beperkte zoon of dochter.
De jongeren leggen ook een kruidentuin aan.

Om dit alles mogelijk heeft Solyluna aan SBB een  bijdrage gevraagd voor keukenmateriaal.
Stichting Bisschop Bekkers werkt graag mee aan dit mooie project.

 

December 2023
SBB kreeg een mooie rapportage over het keukenproject, zie foto's in het fotoboek.
Ook deze link naar een YouTube filmpje

 

Klik op de link voor meer informatie over dit project (wel in het Spaans!): www.solyluna.org.mx

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek SolyLuna - Stichting Oog voor Kinderen