Marianne Center Kenia

Contactpersoon: mevrouw M. Gruijters

 

Het Marianne Center is in 2010 opgericht om het leven van jongeren met een verstandelijke beperking in Nairobi (Kenia) te verbeteren. Het doel is deze jongeren (en hun familie en omgeving) perspectief bieden op een betere toekomst en laten zien dat ze mensen met mogelijkheden zijn. Zij kunnen hun talenten ontplooien en een eigen waardevolle plek innemen in hun familie en de gemeenschap waarin zij leven.

SBB kreeg een vraag van het Marianne Center om voor een groep van 25 studenten met een beperking  bij te dragen aan educatieve materialen, training van personeel en een voedingsprogramma.

De studenten op het Marianne Center leren niet alleen om zichzelf netjes te verzorgen, maar ook allerlei andere vaardigheden: tuinieren, sieraden maken, haarverzorging, computeren, kleding naaien, kleden knopen, tassen maken, kippen verzorgen. Ook leren ze zo mogelijk lezen en schrijven. Na hun afstuderen helpen we ze om werk te vinden in hun eigen omgeving, zodat ze positief bij kunnen dragen aan hun familie en omgeving. In 2016 zijn de eerste 26 studenten afgestudeerd, waarvan de meesten ook werk of inkomen hebben kunnen waarborgen.

Naast het werken met de studenten wil het Marianne Center ook, door wandelingen in de buurt, workshops en open dagen, de vooroordelen over gehandicapten bestrijden en laten zien dat zij er gewoon bij mogen horen en van betekenis zijn.

SBB werkt hier graag aan mee.

Juni 2023

Het bestuur van het Marianne Centre zoekt voortdurend naar mogelijkheden de leerlingen (nu 25 jongeren) zo goed mogelijk toe te rusten voor hun toekomst, door op maat de jongeren te scholen. Daarnaast gaan de docenten in de vakantie ook naar hun thuis om te bekijken of het geleerde in de praktijk wordt gebracht. Voor het bereiden van een gezonde lunch was de huidige keukenuitrusting niet meer voldoende.  Het trainen van de docenten is een continu aandachtspunt. In goed opgezette lesdagen krijgen zij nieuwe kennis aangereikt en worden problemen besproken met de trainers.  Wekelijks gaan de jongeren met hun leiding in de buurt op pad en worden gestimuleerd contacten te leggen met mensen die ze, al wandelend, tegenkomen. Ook de begeleiders proberen de bewoners in de buurt van de school te informeren over de school, de mogelijkheden van de jongeren om zo vooroordelen te verminderen. De school hoopt in 2023 te groeien naar 40 leerlingen. 

 

Voor meer informatie over dit prachtige project, zie de eigen website: https://mariannecenter.org/nl/home-nederlands/

Voor foto's van dit project, klikt u op onderstaande link:

Fotoboek Marianne Center