Stichting ZZG – grenzeloze zorg

Contactpersoon: De heer Broeders

 

Stichting ZZG heeft als doel de bewustwording te bevorderen van de grote verschillen in welvaart en welzijn tussen mensen met en zonder beperkingen. In Nederland proberen zij deze problemen ten opzichte van mensen in de zogenoemde ontwikkelende en ontwikkelingslanden in de aandacht te brengen. De stichting zet eigen middelen en mogelijkheden in om de kansen op ‘volwaardig burgerschap’ voor mensen met een beperking in deze landen te bevorderen.

De aanvraag die zij insturen naar SBB is voor een snoezelruimte. In een internaat in Tarasiki, een stad in Wit-Rusland, willen ze een ruimte inrichten met als doel een omgeving te creëren die zowel zorgt voor stimulering van de zintuigen als een plek geeft om tot rust te komen. Om het gebruik van deze snoezelruimte te optimaliseren zijn er ook getrainde begeleiders nodig. Om voor de inrichting van de snoezelruimte en de training van deze begeleiders te kunnen zorgen, is de financiële hulp van SBB nodig.

In de periode 2014-2016 is de snoezelruimte ingericht en zijn er ook begeleiders gevonden maar de opleiding van deze mensen laat nog te wensen over. Om dit en zo ook de leef- en ontwikkelingsomgeving van de mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren, zal SBB nogmaals financieel hulp bieden waarmee de begeleiders nog beter getraind kunnen worden. Hiermee zal de opvang en de begeleiding van de bewoners nog beter worden.

 

Nu, in 2018, wordt er opnieuw gevraagd om financiële hulp van SBB voor de training van personeel van een zestal internaten, in dezelfde lijn zoals ook in de periode hiervoor begeleiders zijn opgeleid. Het betreft vier internaten in de stad Minsk en twee internaten in de regio van Tarasiki. Het doel van de opleiding zal met name gericht zijn op het rainen van de medewerkers in het hanteren van basale communicatie en sensorische integratiemogelijkheden tijdens hun werk met de cliënten. Hiermee wordt geprobeerd een zinvollere dagbesteding te organiseren voor alle cliënten, ook degenen die bedlegerig zijn.

Ook hierbij zal SBB met plezier de stichting steunen zodat zij hun goede werk van de afgelopen jaren voort kunnen zetten!

 

Klik op de link voor de website van deze stichting: Stichting ZZG