Stichting VIITORUL

Contactpersoon: De heer Broeders

 

In Hincesti komt het eerste dagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen in Moldavië. Het initiatief is van een moeder van een meervoudig gehandicapte zoon, die met andere ouders Stichting VIITORUL heeft opgericht, waarvan zij voorzitter is. Het gebouw van het dagverblijf is door de provincie met steurn van de gemeente beschikbaar gesteld, gerenoveerd en geheel bedrijfsklaar gemaakt. De naam is Pasarea Albastra ('Blauwe Vogel'). Er zijn reeds 14 kinderen geselecteerd. De directeur van het dagverblijf en de maatschappelijk werkster zijn inmiddels in functie. De andere medewerkers zijn wel geselecteerd, maar nog niet in functie. De afgelopen maand zijn zijn door het team deskundigen van Voinicel, het 'early intervention center' in de hoofdstad Chisinau, getraind. De gemeente en provincie dragen bij aan de jaarlijkse kosten, samen met verschillende sponsoren.

Het dagverblijf wordt ook intensief gesteund door de Stichting SOFT Tulip, die ook nauw samenwerkt met Socires. SBB heeft al een project van hen gesteund en doet dat nu weer bij dit project.

 

softtulip logo

 

SBB is nu gevraagd om een bijdrage voor aangepast spelmateriaal en hulpmiddelen, muziekinstrumenten, zitkussens, oefenmaterialen en fysio- en bewegingsmateriaal. Het bedrag voor deze middelen is toegekend en Stichting VIITORUL gaat nu aan de slag op het dagverblijf zo snel mogelijk compleet te maken.