Doneren

Wij hebben u nodig!

 

Het grootste deel van het oorspronkelijke kapitaal van de stichting is inmiddels goed besteed. Daardoor is SBB meer en meer afhankelijk geworden van donateurs en schenkingen. Zonder uw bijdrage kunnen wij ons goede werk niet voortzetten.


Giften en legaten zijn dan ook zeer welkom. Deze kunnen overgemaakt worden naar:

              Rekening IBAN: NL33 INGB 0000224466 ten name van Stichting Bisschop Bekkers

              Fiscaal nummer (RSIN-nummer): 8070.90.578

 

Wilt u wat meer informatie over de manier waarop Stichting Bisschop Bekkers projecten steun biedt en aan welke projecten dit jaar hulp geboden is? Neemt u dan gerust eerst verder een kijkje op de website!

Onder de kop 'Wie zijn wij?' leest u alles over de aanpak van SBB.

Onder 'Nieuwsbrieven' vindt u alle informatie over projecten die in de afgelopen jaren door SBB financieel zijn gesteund. Ook kunt u per werelddeel bekijken in welke landen de projecten zich bevinden en kunt u de huidige situatie van deze projecten bekijken.

Onder 'Praktische Informatie' zijn verschillende onderwerpen samengevat, waaronder de samenstelling van het bestuur, de contactgegevens van SBB en de checklists waarmee de aanvraag voor de financiering van nieuwe projecten kan worden ingediend.

 

SBB is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit geldt dus ook voor alle donaties en giften gedaan aan Stichting Bisschop Bekkers.