Hatemalo Nepal

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

Stichting Hatemalo Nepal is een organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn en werkgelegenheid. Hatemalo betekent krans van handen, oftewel samenwerken.

 

 

In Palanchok, Dhulikhel Kavre district, staat een huis waar 24 kinderen wonen met een ernstige verstandelijke beperking. Het ligt op ruim twee dagreizen van de Nepalese hoofdstand Kathmandu, midden in een bar en woest gebied. In de huisvesting zijn op het moment voor deze 24 kinderen één toilet en douche, één primitieve keuken annex eetkamer en een veel te kleine slaapzaal aanwezig.

Van de overheid is geen hulp te verwachten dus is het nodig dat op particulier initiatief opvang wordt geregeld voor kinderen met een dergelijke beperking. Hatemalo Nepal neemt hierin de verantwoordelijkheid voor de stichting waaronder dit opvanghuis valt (Mentally Challenged Rehabilitation Center (MCRC)) en heeft het plan opgenomen op zo korte termijn een nieuw gebouw te realiseren. Hiermee willen zij niet alleen een betere woon- en leefomgeving creëren voor de kinderen maar ook een voorbeeldfunctie worden voor zowel particuliere instanties als de overheid.

                                         

Stichting Bisschop Bekkers vindt dit een ontzettend mooi initiatief wat erg goed aansluit bij de eigen doelstellingen en draagt dan ook graag financieel bij aan de realisatie van dit mooie project. Naar alle waarschijnlijkheid zal het project in 2015 van start gaan en zo snel mogelijk afgemaakt worden.

Vanwege de zware aardbeving die begin dit jaar plaats heeft gevonden is helaas alle voortuitgang die dit project al heeft gemaakt teruggebracht naar nul. Er moet eerst gezorgd worden dat de schade van deze verschrikkelijke ramp wordt opgelost maar Hatemalo Nepal heeft SBB laten weten het project daarna opnieuw op te willen pakken. Stichting Bisschop Bekkers leeft ontzettend mee met de mensen in Nepal en is zeer onder de indruk van het feit dat het plan voor bovenstaand initiatief zo snel mogelijk weer opgepakt gaat worden. Aangezien de financiële steun die het project heeft ontvangen volledig gestopt moet worden in het herstellen, zal SBB opnieuw steun geven om hierbij te kunnen helpen en hierna het project weer op te kunnen starten. Het betreft onder andere kleding en spelmateriaal voor het kindertehuis ter vervanging van het materiaal dat verloren is gegaan in de aardbeving.

Voor meer informatie over dit project, klikt u op de link van Stichting Hatemalo Nepal: www.hatemalo.nl of de link van Mentally Challenged Rehabilitation Center Nepal: www.mcrcnepal.com.np.

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Hatemalo Nepal