Verkaart Foundation

Contactpersoon: mevrouw Gruijters

 

De Verkaart Foundation, actief sinds 1992 heeft als inspiratiebron de ondersteunende ontwikkelingsdoelen van de VN ( o.a. gelijkwaardig onderwijs, empowerment van meisjes en vrouwen, ongelijkheid verminderen).
Ook werkt men aan de doelen: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, schoon water en sanitair, betaalbare energie en partnerschap om de doelstelling te bereiken.

Het werkveld ligt in Kenia, daar steunt de Verkaart Foundation o.a.  in Kwale een gehandicapteninternaat waar 150 kinderen wonen die geestelijk en soms ook lichamelijk gehandicapt zijn. De school en woonruimtes in dit Centrum worden met hulp van de Verkaart Foundation gerenoveerd, vakleerkrachten betaald en medische en tandheelkundige hulp geboden. Op dit moment is de watervoorziening duur en primitief.

Onlangs is er een watersysteem gebouwd, waardoor de school niet meer afhankelijk is van de vaak falende aanvoer en het bovenmatig kostbare water van de overheid.

SBB draagt bij aan de verbetering van dit watersysteem door de aanschaf en plaatsing van het waterverdeelstation mogelijk te maken. Water is een eerste levensbehoefte, de randvoorwaarden zijn goed.

Voor meer informatie over dit project kunt u de eigen website van de stichting raadplegen.

 

Februari 2024
Het internaat in Kwale (Kenia) voor kinderen met een fysieke en/of mentale beperking wordt te klein als gevolg van het succes van de opvang en de daarmee gepaard gaande groei.  De Verkaart Foundation vraagt aan SBB om te helpen met de financiering van een nieuwe slaapruimte, een klaslokaal en een sanitaire voorziening. Het centrum voldoet duidelijk in een behoefte en SBB ondersteunt  de aanvraag dan ook van harte.

 

Klik hieronder voor het fotoboek van dit project:

Fotoboek Verkaart Foundation