Socires in samenwerking met SOFT Tulip

Contactpersoon: Mevrouw Gruijters

 

Van de ongeveer 10 miljoen kinderen in de Oekraïne, hebben ongeveer 177.600 een handicap waarvan meer dan 60.000 in door de staat gerunde instellingen wonen, de zogenaamde 'internats'. Er is een gebrek aan adequate dienstverlening, revalidatieprogramma's en ervaren professionals die deze kinderen kunnen helpen met diensten en ondersteuning die onmisbaar zijn voor een goede gezondheid, het leven in waardigheid en sociale integratie.

 softtulip logosocires logo

Doelstellingen:

Te voorzien in adequate diensten voor en het stimuleren van integratie in de maatschappij voor gehandicapte kinderen door (a.) de capaciteitsopbouw van zorgverleners, (b.) versterking van het maatschappelijk middenveld en (c.) veranderingen in het beleid.

De infrastructuur van de gouvernementele zorgsysteem is nog steeds geworteld in de praktijken van de Sovjet-tijden en noopt tot een grondige hervorming. Op bestuurlijk vlak is er een groeiend bewustzijn van de noodzaak en de ondersteuning van hervormingen manifesteren zich in het beleid van intenties, waarvan de realisatie echter ingewikkeld en erg traag is. Het moet dus de steun van de civiele samenleving, de belangrijkste politici en andere invloedrijke mensen in de Oekraïne hebben en goedgekeurd worden door de internationale gemeenschap. Op het gebied van zorg voor kinderen met speciale behoeften zijn er al goede praktijken van NGO's, bestaande uit ouders, professionals en vrijwilligers. Helaas zijn deze in het algemeen onvoldoende herkend, laat staan gesteund door overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau.

 

Activiteiten:

  1. Vestiging in Children's Rehabilitation Centre Dzherelo voor kinderen met een handicap, een opleidingscentrum voor de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voor deze kinderen en de opleiding van professionals, personeel en ouders.
  2. De oprichting en ontwikkeling van de Oekraïense Vereniging van Fysiotherapeuten, voor de erkenning, modernisering en standaardisering van het beroep van fysiotherapeut door middel van netwerken, lobby en pleitbezorging.
  3. Verwerven van het lidmaatschap van de Oekraïense Vereniging van Fysiotherapeuten in de wereld Confederatie van Kinesitherapeuten
  4. Door de activiteiten van een ondersteuningsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van NGO's, internationale organisaties, politieke en religieuze organisaties, concrete verbeteringen voor de kinderen met een handicap in de staat aanbrengen en zorgen dat de internats op lange termijn zullen worden weggewerkt met de steun van de Nationale Assemblee voor de noodzakelijke veranderingen in de regelgeving.

 Deze activiteiten bestaan uit:

- Analyses van nationale, wettelijke en normatieve documenten over jeugd, sociale bescherming van kinderen met een handicap en hun gezinnen, de beoordeling van hun rechten en mogelijkheden aangeven voor de uitvoering ervan;
- Vergelijking van de nationale, EU-en VN-normen voor de bescherming van kinderen met een handicap; 
- Verspreiding van informatie over tekortkomingen, problemen en beleidsvoorstellen alsmede uitvoering om het bewustzijn en draagvlak onder belanghebbenden en het grote publiek te vergroten.

 

Verwachte resultaten:

(1) Verbetering van de leefomstandigheden en gezondheidszorg van de kinderen met een handicap in de internats;
(2) Dzherelo Revalidatiecentrum een gecertificeerd opleidingscentrum maken;
(3) De verbetering van de competenties van mensen die in de sector van de zorg (overheids- en niet overheid) voor kinderen met een handicap;
(4) Versterking van het maatschappelijk middenveld door een betere samenwerking en verbetering van de capaciteiten van die structuren;
Op de langere termijn:
(5) Systematisch en gestandaardiseerd onderwijs (verwerven van de noodzakelijke kennis, vaardigheden en houdingen) van mensen die werken met kinderen met een handicap;
(6) Effectieve samenwerking tussen de regeringen en het maatschappelijk middenveld op nationaal, regionaal en lokaal niveau;
(7) Een meer adequate regelgeving en juridisch kader om de effectieve realisatie van de rechten van kinderen met een handicap te waarborgen.

SBB steunt ook dit project door middel van het doneren van geld voor het trainen van het ongeschoolde personeel aan een internaat voor meervoudig gehandicapte kinderen en het bestrijden en voorkomen van ernstige ondervoeding bij deze kinderen, om revalidatie mogelijk te maken. Hiervoor is ook weer een bijdrage geleverd voor speciale eetstoelen, zodat het voor de begeleiders makkelijker is de kinderen te voeden.

In 2015 zal een voortzetting van dit project plaatsvinden. Niet alleen zullen follow-up trainingen plaats gaan vinden maar ook zal een 'basic care' training in een baby home gehouden gaan worden. Hier komen meervoudig gehandicapte pasgeborenen terecht nadat zij door hun ouders zijn afgestaan. Ook hiervoor zijn weer materiële zaken nodig als speciale stoelen, sta-frames en educatief speelgoed.

Ondanks de roerige omstandigheden in Oekraïne en de vele problemen die op dit moment spelen in dit gebied gaat het leven in de instellingen gewoon door. SBB heeft hiervoor een groot respect en draagt dan ook met alle plezier opnieuw financieel bij aan dit mooie project zodat het hopelijk nog jaren door kan worden gezet!