Matoekoe

Contactpersoon: De heer De Nobel

 

Matoekoe is een instelling voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Zij bestaat al ongeveer 20 jaar en werkt in Suriname.

 

Op de dagopvang zijn ongeveer 80 kinderen aanwezig, waarvan er 15 op het terrein wonen. De instroom van nieuwe kinderen stagneert echter omdat er nauwelijk uitstroom is van jongvolwassenen. Daarom is het plan opgevat om een leegstaande medewerkerswoning op het terrein beschikbaar te maken voor bewoning door jongvolwassenen. Hiervoor is de hulp van SBB gevraagd om deze verbouwing gedeeltelijk te financieren.

Voor de jongvolwassenen heeft het vele voordelen om op het terrein te kunnen blijven wonen. Het is namelijk gebleken dat wanneer de follow-up in de vorm van begeleiding of bescherming ontbreekt, de verstandelijk beperkte jongvolwassenen in een kwetsbare positie terecht komt. Hierbij is vaak sprak van misbruik en/of mishandeling doordat de jongvolwassene op zichzelf aangewezen is. Tevens verdwijnen vaak een aantal vaardigheden die in Matoekoe zijn opgedaan.

Het kunnen blijven wonen op Matoekoe levert bescherming en daarmee dus een betere kwaliteit van leven voor deze jongvolwassenen. Hierdoor kunnen de geleerde vaardigheden onderhouden en ontwikkeld worden waarbij zij een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap in Matoekoe, wat een nieuwe instroom van kinderen weer verder bevordert.

 

Klik op de link voor meer informatie over dit project: www.matoekoe.nl

 

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Matoekoe