Joseph Foundation

Contactpersoon: De heer Broeders

De Joseph Foundation is gevestigd in Iasi, Roemenië. Het is een project voor kinderen met een beperking waarbij de nadruk niet alleen ligt op het verbeteren van de zorg voor de kinderen zelf, maar ook voor informatieverschaffing en begeleiding van de ouders.

Er is namelijk gebleken dat er weinig kennis en dus begrip is over de beperkingen die kinderen hebben en kunnen krijgen. Ouders voelen zich dan ook vaak schuldig, gefrustreerd, beschaamd en hulpeloos omdat zij niet weten wat zij moeten doen om hun kind te onderhouden en de juiste zorg te geven. Deze kinderen worden dan ook vaak thuis gehouden zonder enige vorm van scholing of hulp bij hun ontwikkeling.

Het project opgezet door de Joseph Foundation is dan ook gericht op de gehele omgeving van de kinderen, zodat ook zij leren om te gaan met de beperkingen van hun kinderen. Hiervoor zullen onder andere een psycholoog en een spraaktherapist ter beschikking staan voor de kinderen en ouders maar zal er ook een algemene informatieverstrekker aanwezig zijn. Deze zal zorgen voor de informatiebijeenkomsten voor de gehele samenleving.

Het uiteindelijke doel van het project is dan ook de integratie van de kinderen in het dagelijks leven. Door onder andere scholen en kinderverblijven te voorzien van de juiste materialen en informatie zullen deze kinderen zelfs met hun beperkingen ook een bijdrage kunnen leveren.

Deze materialen voor de scholing, remedial teaching en sociale hulpverlening zullen met de hulp van SBB gefinancierd kunnen worden. Binnenkort zal het project dan ook starten met een groep van 30 kinderen en hun ouders en hopelijk zal dit initiatief dan vaker herhaald kunnen worden!

 

De Joseph Foundation heeft ook een eigen website (Roemeens!): www.fiosif.ro

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Joseph Foundation