Stichting Dominique Roemenië

Contactpersoon: De heer Akkersdijk

 

Stichting Dominique Roemenië is een stichting opgericht door Antionette Smits, wiens projecten al eerder zijn gefinancierd door SBB, in samenwerking met dr. Ciobanu. Zij steunen het tehuis Sf Andrei, waar voornamelijk hele jonge kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wonen.

Door de bezuinigingen en het vele vertrek van medewerkers worden mensen voor de zorg aangenomen met geen of weinig scholing om als pedagogisch medewerker de kinderen begeleiding te kunnen geven. Om deze mensen op te leiden is er een cursus opgericht voor de medewerkers van het thuis maar helaas hebben de laatste 3 jaar geen medewerkers van Sf Andrei deel kunnen nemen hieraan vanwege de hoge kosten.

SBB gaat het tehuis dus steunen door geld te geven zodat zij de medewerkers weer kunnen laten deelnemen aan de cursus zodat er weer gekwalificeerd personeel met de kinderen aan de slag kan.